Участь Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у проекті УБА «БібліоСинергія»: новий досвід, нові знання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Корольова, Т. Д.
Korolova, T. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі досліджується участь Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у проекті УБА «БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень» та керування блоку «Компетентності бібліотекарів». «БібліоСинергія» – це фаховий майданчик в Україні, що працює в режимі 24/7 і допомогає конкретною інформацією щодо методів та способів реалізації напрямків діяльності бібліотек із підтримки наукових досліджень.
The work explores the participation of the Scientific Library of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding in the project of the Ukrainian Library Association «BiblioSinergiya: support of scientific research» and supervision of the block «Competencies of librarians». «Bі blіoSinergiya» is a professional online platform in Ukraine, operating 24×7. Its task is to help with specific information about methods for implementing the activities of libraries to support scientific research.

Опис

Корольова, Т. Д. Участь Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у проекті УБА «БібліоСинергія»: новий досвід, нові знання / Т. Д. Корольова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 41–47.

Ключові слова

проект «БібліоСинергія», університетські бібліотеки, сучасні бібліотечні послуги, підтримка наукових досліджень, компетентності бібліотекарів, project «BiblioSynergy», university libraries, modern library services, research support, librarians competencies

Бібліографічний опис