Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Подгайний О. М. Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. Магістерська робота присвячена удосконаленню механізмів управління командою проекту з розробки програмних стартапів для просування програмного продукту на сучасному ринку. Згідно з метою дослідження роботи було проаналізовано існуючі методи, методології та інформаційні системи підтримки прийняття рішень в управлінні командами, удосконалено підхід до управління командою, що дозволить підвищити продуктивність праці та мотивацію членів команди в умовах обмеженого фінансування проекту.

Опис

Подгайний, О. М. Прийняття рішень при управлінні командою проєкту ІТ-компанії = Decision-making in the management of the project team of the IT company : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / О. М. Подгайний ; наук. кер. С. К. Чернов. – Миколаїв : НУК, 2023. – 92 с.

Ключові слова

команда проєкту, ІТ, програмний продукт, прийняття рішень, 122 ''Комп’ютерні науки'', project team, IT, software product, decision-making

Бібліографічний опис