Поліпшення масових показників газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів = Improvement of mass indexes of gas-turbine plants by the choice of rational regenerators parameters

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Соломонюк, Д. М.
Solomonuk, D. N.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вирішена задача зниження маси регенеративних газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів при забезпеченні заданих значень питомої витрати палива, ресурсу та габаритів з врахуванням обмежень, що накладаються на конструкцію регенератора із умов його надійності, технологічності, розміщення на об’єкті, транспортування. Визначено комплекс раціональних параметрів регенератора, які при проектуванні ГТУ з ресурсом регенератора на рівні 100 тис. годин забезпечують питомі значення витрати палива 163–203 г/(кВтгод) і маси установки 8,41–8,94 кг/кВт, а при модернізації – 252– 260 г/(кВтгод) та 18,5–20 кг/кВт відповідно = Problem of mass reduction of regenerative gas-turbine plants (GTP) by means of choosing rational parameters of regenerators with providing of set values of specific fuel consumption, resource parameters and overall dimensions taking into account additional limitations applied to regenerator structure from regenerator reliability, workability, location at the site and transportation was decided.

Опис

Соломонюк, Д. М. Поліпшення масових показників газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Д. М. Соломонюк ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. В. М. Горбов. – Миколаїв, 2018. – 21 с.

Ключові слова

газотурбінна установка, регенерація теплоти, регенератор, маса, ККД, питома витрата палива, теплова ефективність, втрати тиску, gas-turbine plant, heat regeneration, regenerator, mass, coefficient of useful effect, specific fuel consumption, thermal efficiency, losses of pressure

Бібліографічний опис

Зібрання