Розробка проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу банку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Бабенко, Я. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Темою роботи є розробка проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу банку. Система спрямована на підвищення ефективності роботи працівників у кредитному відділі. В роботі виконано аналіз діяльності об’єкта та його організаційної структури, визначені недоліки системи управління кредитного відділу, сформовані вимоги до проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу та проведено аналіз існуючих рішень. На основі вимог до інформаційної системи розроблено концепцію та програмні рішення. Розробка програмних рішень складається з загальносистемних рішень, рішень з інформаційного, програмного та технічного забезпечення. Робота викладена на 60 сторінках друкованого тексту, містить 20 рисунків та список використаної літератури з 19 найменувань.

Опис

Бабенко, Я. А. Розробка проєкту інформаційної системи управління кредитного відділу банку : бакалаврська робота ; спец. 122 “Комп’ютерні науки“ / Я. А. Бабенко ; наук. кер. О. І. Маршак. – Миколаїв : НУК, 2020. – 59 с.

Ключові слова

122 “Комп’ютерні науки“

Бібліографічний опис