Визначення оптимальних головних розмірів ескортних буксирів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Ястреба, О. П.
Yastreba, O. P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ястреба О. П. Визначення оптимальних головних розмірів ескортних буксирів. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Метою дисертаційного дослідження є розробка методу вибору оптимальних головних розмірів ескортних буксирів на стадії концептуального проектування, який забезпечує найвищий рівень функціональної та економічної ефективності буксирів цього типу. Розроблено модель інженерних навігаційних якостей ескортного буксира, в якій на основі даних буксирувальних випробувань таких буксирів в дослідному басейні Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розроблено метод визначення діючих на корпус буксира гідродинамічних сил. Сформульовано задачі функціонування багатоцільового ескортного буксира, в яких основною функціональною операцією обрано обслуговування певним буксиром певного діапазону дедвейту сукупності суден різних типів, які прибувають в морський порт. Надано метод розв’язання основної задачі функціонування. Обрано комплексний критерій економічної ефективності і надійності виконання буксиром основних функціональних операцій, в який включені вимоги класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки ескортних операцій. Розроблено метод концептуального проектування ескортного буксира на основі включення в оптимізаційну задачу вибору його головних розмірів і характеристик створених моделей інженерних та навігаційних якостей, задач функціонування та комплексного критерію ефективності та надійності.

Опис

Ястреба, О. П. Визначення оптимальних головних розмірів ескортних буксирів = Determination of optimal principal particulars of escort tugs : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / О. П. Ястреба ; наук. кер. В. О. Нєкрасов ; НУК. – Миколаїв, 2021. – 25 с.

Ключові слова

ескортний буксир, ескортна операція, буксирувальні випробування, керуюче зусилля, оптимальне проектування, 05.08.03 "Конструювання та будування суден", escort tug, escort operation, towing tests, steering force, optimal design

Бібліографічний опис

Зібрання