Формування партнерських відносин між владою, бізнесом та громадськістю у забезпеченні місцевого економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Маркіна А.А. ''Формування партнерських відносин між владою, бізнесом та громадськістю у забезпеченні місцевого економічного розвитку''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2023. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних та прикладних аспектів побудови ефективного механізму партнерських відносин між владою, бізнесом та громадським сектором у забезпеченні місцевого економічного розвитку у Воскресенській територіальній громаді Миколаївської області. У роботі здійснено аналіз результативності залучення громадськості та бізнес-сектору Воскресенської територіальної громади до місцевого економічного розвитку. Запропоновані напрями удосконалення організаційно-управлінських методів та інструментів взаємодії місцевої влади, бізнесу та громадськості у Воскресенській територіальної громади. До інструментів взаємодії місцевої влади та бізнес-сектору віднесемо навчання для внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння підприємництву, створення Ради підприємців як консультативно-дорадчого органу Воскресенської селищної ради, партнерство місцевої влади з волонтерськими об’єднаннями у громаді. В умовах сучасних викликів необхідним є формування моделі партнерських відносин між владою, бізнесом та громадським сектором, ефективність функціонування якої обумовлена оптимальним балансом взаємодії між партнерами.

Опис

Маркіна, А. А. Формування партнерських відносин між владою, бізнесом та громадськістю у забезпеченні місцевого економічного розвитку = Formation of partnerships between government, business and the public in ensuring local economic development : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / А. А. Маркіна ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2023. – 86 с.

Ключові слова

партисипативна демократія, місцевий економічний розвиток, партнерські відносини, залучення громадськості, залучення бізнес-сектору, партнерство з волонтерськими об’єднаннями, повоєнне відновлення, 073 ''Менеджмент'', participatory democracy, local economic development, partnership relations, involvement of the public, involvement of the business sector, partnership with volunteer associations, post-war reconstruction

Бібліографічний опис