Вплив розвитку міжнародного фондового ринку на світову економічну систему в умовах цифровізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Сучасна глобалізована економіка та швидка цифрова трансформація визначають новий вимір функціонування міжнародного фондового ринку та його вплив на світову економічну систему. Дана бакалаврська робота спрямована на дослідження ключових аспектів цього взаємозв'язку з урахуванням актуальності та загострення конкуренції в умовах глобального фінансового середовища. У першому розділі "Теоретичні основи дослідження ролі міжнародного фондового ринку" проводиться аналіз сутності та еволюції фондового ринку як ключового фінансового інструменту. Висвітлюються сучасні тренди розвитку міжнародного фондового ринку та його становлення в Україні, враховуючи специфіку національного фінансового сектору. Другий розділ "Аналіз ролі міжнародного фондового ринку в розвитку світової економічної системи в умовах цифровізації" детально розглядає вплив фондового ринку на глобальну економіку, зокрема у контексті процесів цифровізації. Автор проводить аналіз трансформацій міжнародних фінансових центрів у світовій економіці та розробляє регресійну модель для визначення взаємозв'язків між фондовим ринком та цифровими технологіями. У третьому розділі "Перспективи підвищення ролі міжнародного фондового ринку в розвитку світової економічної системи в умовах цифровізації" досліджуються актуальні проблеми та надаються практичні рекомендації для оптимізації функціонування міжнародного фондового ринку. Вивчаються перспективи розвитку нових міжнародних фінансових центрів, враховуючи вплив цифрових інновацій. Висновки роботи дозволяють визначити та проаналізувати ключові тенденції взаємодії міжнародного фондового ринку та світової економічної системи в епоху цифровізації. Робота містить практичні рекомендації щодо оптимізації стратегій управління фінансами та ризиками в умовах сучасного фінансового середовища.

Опис

Сірінова, М. А. Вплив розвитку міжнародного фондового ринку на світову економічну систему в умовах цифровізації = The influence of the development of the international stock market on the world economic system in the conditions of digitalization : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / М. А. Сірінова ; наук. кер. Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2024. – 56 с.

Ключові слова

міжнародний фондовий ринок, світова економічна система, цифровізація, роль фондового ринку, український фондовий ринок, глобальні економічні тренди, регресійна модель, трансформація фінансових центрів, 051 "Економіка", international stock market, digitization, transformation of financial centers, global economy, financial innovations, regression model

Бібліографічний опис