Утилізація тепла суднових ДВЗ: термохімічні та воднево-металогідрідні технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Ткач, М. Р.
Тимошевський, Б. Г.
Митрофанов, О. С.
Проскурін, А. Ю.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В монографії представлена загальна характеристика суднових енергетичних установок на базі двигунів внутрішнього згоряння, проаналізовані шляхи підвищення їх ефективності та екологічності. Доведена перспективність використання термохімічних й воднево-металогідридних технологій щодо підвищення паливо-економічних та екологічних показників за рахунок більш раціонального використання енергії палива. Наведені відомості про експериментальні стенди, системи вимірювання та реєстрації результатів. Експериментально досліджені та оброблені з використанням авторських комп’ютерних програм характеристики зміни індикаторних та екологічних показників двигуна та установки з системою утилізації. Наведені характеристики робочих процесів в елементах утилізаційних металогідридних установок. Представлено варіанти реалізації концепції термохімічних технологій в енергетичних установках різного цільового призначення. Розглянуті особливості роботи та шляхи підвищення ефективності енергетичних установок з системами утилізації. Визначено особливості використання синтез-газу у якості основного палива або як добавку. Проаналізовано перспективи подальшого розвитку та оцінена ефективність реалізація концепції створення суднових енергетичних установок на базі термохімічних технологій. Проаналізовані варіанти реалізації, особливості роботи та шляхи підвищення ефективності водневометалогідридних технологій утилізації тепла. Розглянуто особливості їх роботи. Проаналізовано перспективи їх подальшого розвитку.

Опис

Утилізація тепла суднових ДВЗ: термохімічні та воднево-металогідрідні технології : монографія / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський, Ю. М. Галинкін. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2020. – 168 с.

Ключові слова

двигун внутрішнього згоряння, суднові енергетичні установки, термохімічна утилізація тепла, синтез-газ, воднево-металогідридна технологія, паливо-економічні показники, екологічні показники

Бібліографічний опис