Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Радченко, Р. М.
Пирисунько, М. А.
Radchenko, R. N.
Pyrysunko, M. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вирішення проблеми забруднення повітряного басейну Світового океану шкідливими викидами з відпрацьованими газами суднових дизелів пов’язано зі створенням високоефективних технологій по нейтралізації оксидів азоту NOx на випуску із дизельної установки, що відноситься як до суден, що знаходяться в експлуатації, так і до тих, що проектуються та будуються. Повітря, що надходить у двигун, є робочим тілом, яке здійснює певний термодинамічний цикл, в результаті чого змінюється його хімічний склад, а відпрацьована газова суміш містить безліч компонентів. Викиди шкідливих речовин при згорянні суднових палив обмежуються відповідно до міжнародних програм захисту атмосфери і вимог Міжнародної морської організації IMO (International Maritime Organization). Вимоги стосуються фактично всіх груп шкідливих викидів суднових двигунів, а найсуворіші з них пов’язані в першу чергу з оксидами азоту NOx та оксидами сірки SOx. Для скорочення шкідливих викидів з відпрацьованими газами у навколишнє середовище вчені та світові лідери двигунобудування, такі як MAN Energy Solutions та Wärtsilä, використовують і пропонують різноманітні методи зменшення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Серед найбільш перспективних методів слід відзначити рециркуляцію відпрацьованих газів суднових дизелів. До її переваг над іншими методами відноситься несуттєвий вплив на показники роботи двигунів. При рециркуляції відпрацьованих газів знижується температура в камері згоряння, що призводить до зменшення кількості оксидів азоту NОX. Це зумовлене високими значеннями теплоємності двоокису вуглецю та водяної пари. Оскільки швидкість горіння знижується, температура вихлопу та теплове навантаження на деталі двигуна збільшуються. Розбавлення наддувного повітря відхідними газами знижує вміст кисню в повітрі з 21 до 13 %. Тому можливості технології системи рециркуляції відпрацьованих газів суднового двигуна визначаються величиною співвідношення О2/CO2 у впускному повітрі, через що кількість продуктів згоряння на впуску при рециркуляції обмежується величиною не більше 30 %.

Опис

Радченко, Р. М. Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів = Decreasing emissions of nitrogen oxides with exhaust gases of marine diesel engines / Р. М. Радченко, М. А. Пирисунько // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журн. – Харьков : ХАИ, 2018.– № 5 (149). – С. 36–41.

Ключові слова

оксиди азоту, відпрацьовані гази, наддувне повітря, рециркуляція, судновий дизель, nitrogen oxides, exhaust gas, aircharge, recirculation, diesel engine

Бібліографічний опис