Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів

dc.contributor.authorРадченко, Р. М.
dc.contributor.authorПирисунько, М. А.
dc.contributor.authorRadchenko, R. N.
dc.contributor.authorPyrysunko, M. A.
dc.date.accessioned2022-09-21T10:09:07Z
dc.date.available2022-09-21T10:09:07Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionРадченко, Р. М. Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів = Decreasing emissions of nitrogen oxides with exhaust gases of marine diesel engines / Р. М. Радченко, М. А. Пирисунько // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журн. – Харьков : ХАИ, 2018.– № 5 (149). – С. 36–41.uk_UA
dc.description.abstractВирішення проблеми забруднення повітряного басейну Світового океану шкідливими викидами з відпрацьованими газами суднових дизелів пов’язано зі створенням високоефективних технологій по нейтралізації оксидів азоту NOx на випуску із дизельної установки, що відноситься як до суден, що знаходяться в експлуатації, так і до тих, що проектуються та будуються. Повітря, що надходить у двигун, є робочим тілом, яке здійснює певний термодинамічний цикл, в результаті чого змінюється його хімічний склад, а відпрацьована газова суміш містить безліч компонентів. Викиди шкідливих речовин при згорянні суднових палив обмежуються відповідно до міжнародних програм захисту атмосфери і вимог Міжнародної морської організації IMO (International Maritime Organization). Вимоги стосуються фактично всіх груп шкідливих викидів суднових двигунів, а найсуворіші з них пов’язані в першу чергу з оксидами азоту NOx та оксидами сірки SOx. Для скорочення шкідливих викидів з відпрацьованими газами у навколишнє середовище вчені та світові лідери двигунобудування, такі як MAN Energy Solutions та Wärtsilä, використовують і пропонують різноманітні методи зменшення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Серед найбільш перспективних методів слід відзначити рециркуляцію відпрацьованих газів суднових дизелів. До її переваг над іншими методами відноситься несуттєвий вплив на показники роботи двигунів. При рециркуляції відпрацьованих газів знижується температура в камері згоряння, що призводить до зменшення кількості оксидів азоту NОX. Це зумовлене високими значеннями теплоємності двоокису вуглецю та водяної пари. Оскільки швидкість горіння знижується, температура вихлопу та теплове навантаження на деталі двигуна збільшуються. Розбавлення наддувного повітря відхідними газами знижує вміст кисню в повітрі з 21 до 13 %. Тому можливості технології системи рециркуляції відпрацьованих газів суднового двигуна визначаються величиною співвідношення О2/CO2 у впускному повітрі, через що кількість продуктів згоряння на впуску при рециркуляції обмежується величиною не більше 30 %.uk_UA
dc.description.abstract1Solving the problem of ocean's airspace polluting with harmful emissions of ship-generated diesel engines by exhaust gases is associated with the creation of highly effective technologies for the neutralization of nitrogen oxides NOx from the diesel plant that apply both to vessels in service, designed and built. The air entering the engine is a working fluid that carries out a certain thermodynamic cycle, resulting in a change in its chemical composition, and the exhaust gas mixture contains many components. Emissions of harmful substances during the combustion of marine fuels are limited in accordance with international programs for the protection of the atmosphere and requirements of the International Maritime Organization IMO. Requirements apply all groups of harmful emissions of marine engines. The most stringent of them concern nitrogen oxides NOx and sulfur oxides SOx. To reduce harmful emissions from the exhaust gases into the environment, scientists and world leaders in engine construction, such as MAN Energy Solutions and Wärtsilä, apply and offer a variety of techniques to reduce the number of harmful substances in the exhaust gases. One of the most promising is the exhaust gas recirculation system (EGRS) of the ship diesel engine. Its advantage over other methods is the insignificant impact on the operation of the engine. During the exhaust gas recycling a temperature of the flame in the combustion chamber decreases, which leads to the reduction of NOx number. This is a consequence of the high rates of carbon dioxide and water vapor. Since the combustion rate is reduced, the exhaust temperature and the thermal load on the engine part are increased. The dilution of the inflow air with waste gas reduces the oxygen content in the supercharged air from 21 to 13%. The possibilities of the technology of the system of recirculation of exhaust gases of a marine engine are limited by the value of the ratio of O2/CO2 in the intake air, due to which the amount of combustion products at the inlet is limited to no more than 30%.uk_UA
dc.identifier.govdochttps://doi.org/10.32620/aktt.2018.5.06
dc.identifier.issn1727-7337 (Print)
dc.identifier.issn2663-2217 (Online)
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5918
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries629.5.03 : 621.436.068 : 661.98uk_UA
dc.subjectоксиди азотуuk_UA
dc.subjectвідпрацьовані газиuk_UA
dc.subjectнаддувне повітряuk_UA
dc.subjectрециркуляціяuk_UA
dc.subjectсудновий дизельuk_UA
dc.subjectnitrogen oxidesuk_UA
dc.subjectexhaust gasuk_UA
dc.subjectairchargeuk_UA
dc.subjectrecirculationuk_UA
dc.subjectdiesel engineuk_UA
dc.titleЗменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелівuk_UA
dc.title1Decreasing emissions of nitrogen oxides with exhaust gases of marine diesel enginesuk_UA
dc.title22018
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Radchenko_R_N_2018.pdf
Розмір:
623.22 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: