Компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Адаменко, Оксана
Adamenko, Oksana

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті здійснено компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки, заснованої Р. Штайнером і гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського. Даний аналіз сприятиме більш глибокому вивченню дисципліни «Вальдорфська педагогіка», що викладається студентам факультету дошкільної та початкової освіти. Виділено основні ідеї, що потребують порівняльного аналізу: філософські концепції: антропософія Р. Штайнера і гуманістична концепція В. О. Сухомлинського; ідея свободи; природа – основний засіб навчання; формування всебічно розвинутої особистості; вікова періодизація та ритми життя; колегіальне самоуправління школою, взаємодія школи, сім’ї і громадськості щодо організації діяльності учнів; підготовка вчителя.
The article deals with the comparative analysis of the pedagogical ideas of Waldorf education, founded by R. Steiner, and humanistic education of V.O. Sukhomlynsky. The analysis will contribute to a deeper study of the course "Waldorf Education", taught to students of the faculty of preschool and elementary education. The goal of the article is to conduct a comparative analysis of pedagogical ideas of Waldorf education of R. Steiner and humanistic education of V.O. Sukhomlynsk on the basis of a holistic analysis of the dissemination and implementation of the leading ideas of Waldorf education in Ukraine. The most promising directions for the introduction of Waldorf education ideas in the Ukrainian school are: education of elementary school students; realization of the natural, national, social and cultural contexts of their education; organization of versatile artistic and creative activity; the use of the therapeutic effect of Waldorf education.

Опис

Адаменко, О. Компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / О. Адаменко // Науковий вісн. МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Сер. Педагогічні науки. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. – № 3(62), т. 1. – С. 7–12.

Ключові слова

компаративний аналіз, вальдорфська педагогіка, гуманістична педагогіка, антропософія, вікова періодизація, ритми життя, колегіальне самоуправління, підготовка вчителя, comparative analysis, Waldorf education, humanistic education, anthroposophy, age periodization, life rhythms, collectiveself-management, teacher training

Бібліографічний опис