Using the heat of recirculation gases of the ship main engine by an ejector refrigeration machine for intake air cooling

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Radchenko, R.
Konovalov, D.
Pyrysunko, M.
Radchenko, M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В даний час основу суднової енергетики складають двигуни внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення – дизелі. Дизелі є джерелом інтенсивного забруднення атмосферного повітря. Головні і допоміжні дизелі, в складі суднових енергетичних установок, викидають в навколишнє середовище значну кількість шкідливих речовин, впливаючи тим самим на екологічну обстановку в районах водойм, портів, ремонтних баз, а також здійснює негативний вплив на флору і фауну водних басейнів і на здоров'я людей. Міжнародні конвенції встановлюють жорсткі вимоги до технічного стану суден та процесу експлуатації, при невідповідності яким використання судна може бути в адміністративному порядку обмежено або заборонено. З 2016 року введено в дію нові норми IMO TIER III, згідно з якими зниження шкідливих викидів в регульованих зонах (ECA) має бути скорочено в порівнянні з нормами 2011 р більш ніж в 3 рази. Виконання нових норм в напрямках подальшого вдосконалення робочого процесу, застосування альтернативних палив, присадок до палива і повітря, а також систем селективного каталітичного відновлення не виключає подальшого розвитку наукових досліджень в області очищення відпрацьованих газів. Одним з перспективних напрямів в екологізації суднових двигунів внутрішнього згоряння є нейтралізація шкідливих речовин у випускних газах, зокрема рециркуляцією газів (EGR-технологія). Однак, використання таких технологій вступає в протиріччя з енергетичною ефективністю двигуна. В представленій авторами роботі запропоновано та проаналізовано схемно-конструктивне рішення системи рециркуляції випускних газів суднового головного двигуна з використанням теплоти газів ежекторною холодильною машиною для охолодження повітря на вході. Ефект від використання теплоти рециркуляційних газів для охолодження повітря на вході двигуна проаналізовано з урахуванням змінних кліматичних умов для конкретної рейсової лінії судна. Показано, що застосування ежекторної холодильної машини дозволяє знизити температуру повітря на вході головного двигуна на 5–15°С, що забезпечує зменшення питомої витрати палива на 0,5–1,5 г/(кВт год). При цьому скорочуються викиди шкідливих речовин при роботі двигуна з рециркуляцією газів, зокрема NOx на 30–35 %; SOx на 10–12 %.

Опис

Using the heat of recirculation gases of the ship main engine by an ejector refrigeration machine for intake air cooling / R. Radchenko, D. Konovalov, M. Pyrysunko, M. Radchenko // Холодильна техніка та технологія : наук.-техн. журн. – Одеса : Діол-Принт, 2019. – Т. 55, № 1. – С. 4–9.

Ключові слова

Ejector, Chiller, Recirculation, Exhaust gases, Specific fuel consumption, Ship, Internal combustion engine, Harmful emissions

Бібліографічний опис