Костенко Дмитро Валерійович

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Дмитра Валерійовича Костенка – кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедрою електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До його складу увійшли навчальні посібники, методичні вказівки і рекомендації, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Опис

Костенко Дмитро Валерійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2019. – 12 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

Костенко Дмитро Валерійович, бібліографічний покажчик, науково-методичні праці

Бібліографічний опис