Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень = Models of project management robotization of underwater archaeological research

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Надточий, А. В.
Nadtochy, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2018 = The dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.13.22 – project and program management. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev, 2018.

Опис

Надточий, А. В. Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень: автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.22 / А. В. Надточий ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. В. С. Блінцов. – Миколаїв, 2017. – 20 с.

Ключові слова

управління проектами, підводні археологічні дослідження, зміст проекту, ризики, моделі управління, project management, underwater archaeological research, project content, risks, management models

Бібліографічний опис

Зібрання