Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Вдовиченко, Л. Ю.
Волосюк, М. В.
Vdovychenko, L. Yu.
Volosiuk, M. V.
Вдовиченко, Л. Ю.
Волосюк, М. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються формально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інструментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів. Досліджено складові такого механізму. Доведено необхідність створення та розвитку державної інформаційної системи, що формує електронну інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. Визначено інтегровані компоненти формування державної інформаційної системи "Єдине середовище електронного регулювання приморських регіонів" та принципи її створення, що дозволить інформувати споживачів та інвесторів про регуляторну діяльність в Україні у сфері морегосподарювання.

Опис

Вдовиченко, Л. Ю. Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів = The proposals for establishment of a state information base on the maritime regions in Ukraine / Л. Ю. Вдовиченко, М. В. Волосюк // Бізнес Інформ. – 2017. – № 6 (473). – C. 74–79.

Ключові слова

морегосподарювання, регуляторна діяльність, приморські регіони, інформаційні відносини, електронне регулювання, інформаційна система, інформаційна база, розкриття інформації, sea use management, regulatory activity, maritime regions, information relations, e-regulation, information system, information base, disclosure of information, морехозяйствование, регуляторная деятельность, приморские регионы, информационные отношения, электронное регулирование, информационная система, информационная база, раскрытие информации

Бібліографічний опис