Загальноуніверситетські заходи наукової бібліотеки – як складова її іміджевої та маркетингової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Кузнецова, І. В.
Kuznetsova, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У пропонованій статті розглянуті питання культурно-просвітницької діяльності ЗВО та висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Розкриті основні завдання та напрямки культурно-масової роботи. Визначено бібліотеку як соціально-комунікативний центр формування інформаційної культури й реалізації творчого потенціалу особистості.
This paper deals with various aspects of the cultural and educational activities of the institutions of higher education, illustrated with best practices of the Scientific Library of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Main tasks and key priorities of the cultural and educational library activities were presented. The library was defined as a social communication centre for information culture development and for implementation of the creative potential of the individual.

Опис

Кузнецова, І. В. Загальноуніверситетські заходи наукової бібліотеки – як складова її іміджевої та маркетингової діяльності / І. В. Кузнецова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотек ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 56–61.

Ключові слова

бібліотека, культурно-просвітницька робота, масові заходи, соціально-комунікативний центр, library, cultural and educational activities, mass events, social and communicative centre

Бібліографічний опис