Dependencies for the optimal design parameters of the beam-web with bend of edges under static load in elastic stage

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-09

Автори

Sokov, V. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлено залежності для визначення оптимальних геометричних параметрів балки-стінки зі зламом кромок. Балка-стінка знаходиться в умовах статичного навантаження і в ній присутні тільки пружні деформації навіть у концентраторі напружень. Згадані залежності були розроблені на основі виразів для теоретичного коефіцієнту концентрації для розтягу-стиску. Розглянуто дві проблеми оптимального проектування. Цільова функція націлена на мінімізацію маси та трудомісткості виготовлення.

Опис

Sokov, V. M. Dependencies for the optimal design parameters of the beam-web with bend of edges under static load in elastic stage = Залежності для оптимальних проектувальних параметрів балки-стінки зі зламом кромок при статичному навантаженні у пружній області / V. M. Sokov // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. ''Інновації в суднобудуванні та океанотехніці''. – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 66–69.

Ключові слова

Бібліографічний опис