Удосконалення проектування автопасажирських катамаранів по комплексному критерію ефективності = The improvement of design of ro-pax catamaran by complex efficiency criterion

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-04-28

Автори

Буй Дуй Тхань
Bui Duy Thanh

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена питанню вдосконалення процесу проектування автопасажирських катамаранів (АПК) шляхом створення сучасної методики визначення оптимальних проектних характеристик суден такого типу. У дисертації створено базу даних щодо більш ніж 60 проектів АПК, побудованих з 1995 по 2014 р. = The dissertation is devoted to the establishment of modern methods for determining the optimization design characteristics of ro-pax catamaran (RPC). In the dissertation the database of more than 60 projects of RPC, which were built from 1995 to 2014, has been created.

Опис

Буй, Дуй Тхань. Удосконалення проектування автопасажирських катамаранів по комплексному критерію ефективності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Д. Т. Буй ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. О. В. Бондаренко. – Миколаїв, 2014. – 23 с.

Ключові слова

ro-pax catamaran, design characteristics, penalty function method, Powell's method, the mathematical model, the model of functioning, efficiency, the Monte-Carlo method, theory of risk, автопасажирський катамаран, проектні характеристики, метод штрафних функцій, метод Пауелла, математична модель, модель функціонування, ефективність, метод Монте-Карло, теорія ризику

Бібліографічний опис

Зібрання