Спосіб автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням та компенсацією похибки вимірювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Кондратенко, Юрій Пантелійович
Козлов, Олексій Валерійович
Кондратенко, Галина Володимирівна
Коробко, Олексій Володимирович
Топалов, Андрій Миколайович
Герасін, Олександр Сергійович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням та компенсацією похибки вимірювання, згідно з яким у робочому просторі резервуара встановлюють гідростатичний датчик тиску та принаймні три дискретні датчики фіксованого рівня на відповідній фіксованій відстані один від одного по висоті резервуара, здійснюють одночасно неперервну реєстрацію їх електричних сигналів та на основі даних сигналів гідростатичним методом визначають поточне значення рівня рідини в резервуарі. При цьому для електричних сигналів, що відповідають значенням похибок вимірювання гідростатичного датчика тиску на кожному фіксованому рівні по висоті резервуара, де попередньо закріплені відповідні дискретні датчики, обчислюють сигнал середньоарифметичного значення та для компенсації похибки вимірювання гідростатичного датчика тиску за допомогою суматора додають сигнал середньоарифметичного значення до електричного сигналу, що надходить від гідростатичного датчика тиску, а результуючий вихідний сигнал суматора, що відповідає реальному поточному значенню рівня рідини у резервуарі з врахуванням компенсації похибок вимірювання гідростатичного датчика тиску, надсилають на пристрій відображення інформації.

Опис

Пат. 122417 Україна. Спосіб автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням та компенсацією похибки вимірювання / Ю. П. Кондратенко, О. В. Козлов, Г. В. Кондратенко, О. В. Коробко, А. М. Топалов, О. С. Герасін (Україна). – Заявл. 19.06.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Ключові слова

Бібліографічний опис