Розробка технології виготовлення листових суднокорпусних деталей методом повітряно-плазмового різання з додаванням води = Development of the technology of hull details production using the method of air-plasma flame cutting with addition of water

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-03-28

Автори

Голобородько, Жорж Гаврилович
Goloborodko, J.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці технології виготовлення деталей, які використовуються при побудові та модернізації суден, що забезпечує підвищення якості плазмового різання деталей та зварних суднових конструкцій. Розроблена технологія плазмового різання в плазмоутворюючих середовищах з додаванням води дозволяє зменшити газонасичення кромок різання та непаралельності кромок. The thesis is developed to the development of the technology of manufacturing details, which are used in ship assembly and modernization, improving the quality of plasma cutting of details and welded ship sections. The suggested technology of plasma cutting in plasma generating environment with the addition of water allows to decrease gasing of cutting edges and their non-parallelity. The main results of the research have found their practical use in the construction of ships.

Опис

Голобородько, Ж. Г. Розробка технології виготовлення листових суднокорпусних деталей методом повітряно-плазмового різання з додаванням води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.88.04 / Ж. Г. Голобородько ; НУК ; наук. кер. В. В. Квасницький. - Миколаїв, 2005. - 20 с.

Ключові слова

плазма, плазмохімічні з'єднання, азотування кромок, плазмотрон, plasmatron, plasma

Бібліографічний опис

Зібрання