Дослідження перехідних і сталих процесів у системах електричного руху з використанням принципів фізичного моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Чекунов В. К.
Алесандровський С. Ю.
Бандура С. І.
Патенко Д. С.
Грубкін Р. І.
Chekunov Volodymir
Aleksandrovskyi Stanislav
Bandura Sergiy
Patenko Dmytro
Grubkin Ruslan

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглядаються питання дослідження перехідних і сталих процесів в суднових системах електричного руху. Для цього побудована модель системи з використанням електричних машин меньшої потужності. Модель дозволяє перевіряти розрахункові характеристики і параметри в штатних або аварійних режимах.

Опис

Дослідження перехідних і сталих процесів у системах електричного руху з використанням принципів фізичного моделювання = Research of transient and permanent processes in electric motion systems using the principles of physical modeling / В. К. Чекунов, С. Ю. Алесандровський, С. І. Бандура, Д. С. Патенко, Р. І. Грубкін // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 386–388.

Ключові слова

Бібліографічний опис