Удосконалення моделей управління вартістю в проектах і програмах судноремонтних підприємств = Improvement of cost management models in ship-repair enterprise projects

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-02

Автори

Запорожець, Ірина Михайлівна
Zaporozhets, I. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робота присвячена удосконаленню моделей управління вартістю в проектах і програмах судноремонтних підприємств. Науковими результатами являються: функціонально-структурна модель системи управління вартістю в проектах і програмах судноремонтного виробництва з використанням методології SADT, модель бюджетування в матричних організаційних структурах з урахуванням особливостей судноремонтних підприємств, модель системи оперативного контролю процесів реалізації проектів і програм судноремонтних підприємств, механізми регулювання вартості в проектах та програмах судноремонтних підприємств на основі розроблених моделей бюджетування для забезпечення завершення проекту в рамках затвердженого бюджету, принципи використання бюджетів як носіїв управлінської інформації в моделях балансу надходжень та витрат = The work is devoted to the improvement of cost management models in projects and programs of ship-repair enterprises. Functional and structural model of cost management system in projects and programs of ship-repair production with the application of SADT technique, budgeting model in matrix arrangement of structures with the account of peculiarities of ship-repair enterprises, model of the current control system of project and program implementation at ship-repair enterprises, mechanisms of cost regulation in projects and programs of ship-repair enterprises on the basis of developed budgeting models for ensuring project completion within the frames of approved project, techniques of budget use as carriers of information control in the models of income and expense balance are the results of the work.

Опис

Запорожець, І. М. Удосконалення моделей управління вартістю в проектах і програмах судноремонтних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / І. М. Запорожець ; НУК ; наук. кер. М. В. Фатєєв. - Миколаїв, 2011. - 20 с.

Ключові слова

вартість, бюджет проекту, контролінг, лізинг, SADT-моделювання, проекти і програми судноремонтних підприємств, cost, project budget, controlling, leasing, SADT-simulation, projects and programs of ship-repair enterprises

Бібліографічний опис

Зібрання