Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Трушляков О. В. Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 125 сторінок. У кваліфікаційній роботі було досліджено функціонування ринку кіберспорту – визначено склад, систематизацію інтересів та встановлення взаємозв’язків між суб’єктами ринку, зокрема дисципліни StarCraft II. У результаті роботи розроблено проєкт проведення кіберспортивного онлайн турніру StarCraft II, визначено конкретні умови та критерії, необхідні для успішного його проведення, здійснено декомпозицію робіт, розроблено детальні плани, визначено ризики, розраховано бюджет та показники економічної ефективності проекту, запропоновано та змодельовано удосконалені інструменти управління турніром з метою підвищення ефективності його реалізації.

Опис

Трушляков, О. В. Розвиток інструментів управління кіберспортивним онлайн турніром = The development of management instruments for an online esports tournament projects : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / О. В. Трушляков ; наук. кер. Л. С. Чернова. – Миколаїв : НУК, 2023. – 126 с.

Ключові слова

управління проєктами, проєкт, функціонування ринку, кіберспортивний онлайн турнір, кіберспортивна дисципліна StarCraft II, планування, інструменти управління, ризики, бюджет, показники економічної ефективності, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, project, market functioning, online esports tournament, esports discipline StarCraft II, planning, management instruments, risks, budget, key performance indicators

Бібліографічний опис