Визначення оптимальних головних розмірів суднагазовоза для перевезення зріджених газів=The Determination of main dimensions of gas carriers for transportation of liquefied gas

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Сіньшо, Дун
Xinshuo, Dong

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дисертаційної роботи є удосконалення процесу проектування суденгазовозів LNG на основі створення сучасного методу визначення на початкових стадіях їх проектування головних елементів цих суден, оптимальних за технікоекономічними показниками. =The purpose of the dissertation is to improve the process of LNG carrier design on the basis of devising a modern method to determining the main dimensions of LNG carriers in the initial stages of design. The method is reduced to solving the nonlinear optimization problem with techno-economic criteria.

Опис

Сіньшо, Дун Визначення оптимальних головних розмірів суднагазовоза для перевезення зріджених газів: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03. Дун Сіньшо ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер Нєкрасов В. О. – Миколаїв, 2016. – 27с.

Ключові слова

судно-газовоз LNG, головні елементи, оптимізаційна задача, математична модель проектування суден, метод Пауелла, задача функціонування суден, імітаційне моделювання, LNG carrier, main dimensions, optimization problem, ship design mathematical model, Powell's method, exterior penalty function method, ship’s functional task, simulation modeling

Бібліографічний опис

Зібрання