Дослідження розвитку Миколаївського регіону для впровадження стратегії поводження з відходами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Базарова, К. М.
Bazarova, K. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою роботи є дослідження розвитку Миколаївського регіону для впровадження стратегії поводження з відходами.Об’єкт дослідження – тверді побутові відходи та шляхи поводження з ними.В першому розділі проаналізовано сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами в Україні, визначено проблеми та шляхи їх вирішення.У другому розділі представлено характеристику Миколаївського регіону: адміністративно-територіальний устрій регіону, характеристика природно-географічного стану, демографічна та соціальна характеристика, економічна характеристика регіону.У третьому розділі проведено аналіз поточного стану системи управління відходами в Миколаївському регіоні. Представлено загальну характеристику системи управління відходами, обсяги утворення відходів та наявна інфраструктура, інституційна структура управління відходами. Визначено особливості регіонального планування щодо управління відходами, програми, стратегії, плани дій. Встановлено фінансово-економічне забезпечення функціонування системи управління відходами. У четвертому розділі проведено дослідження поточного стану системи поводження з муніципальними відходами. У п’ятому розділі проведено SWOT-аналіз стану системи управління відходами в Миколаївському регіоні.У шостому розділі визначено вібрацію на сміттєпереробному підприємстві.Структура та об’єм роботи: дипломна робота представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 121 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів – 18. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків та списку використаної літератури. У роботі використано 18 таблиць, 11 рисунків, список використаної літератури містить 30 джерел.

Опис

Базарова, К. М. Дослідження розвитку Миколаївського регіону для впровадження стратегії поводження з відходами = Research of development of the Nikolaev region for implementation of strategy of waste management : магістерська робота ; спец. 183 “Технології захисту навколишнього середовища“ / К. М. Базарова ; наук. кер. Л. М. Маркіна. – Миколаїв : НУК, 2020. – 119 с.

Ключові слова

тверді побутові відходи, стратегія поводження, регіональний план, поводження з відходами, існуючий стан, 183 “Технології захисту навколишнього середовища“, solid household waste, management strategy, regional plan, waste management, current state

Бібліографічний опис