Автоматизація електропривода насоса суднової паливної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Дрикін, Микола
Drykin, Mykola

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єм пояснювальної записки становить 93 аркуші, вона містить 4 розділи, 32 рисунки, 3 таблиці, 20 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 12 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси в автоматизованому електроприводі насоса суднової паливної системи. Предметом дослідження є показники якості керування в автоматизованому електроприводі насоса суднової паливної системи. Метою роботи є автоматизація електропривода насоса суднової паливної системи. В роботі автоматизовано електропривод тригвинтового паливоперекачувального насоса А1 3В 63/25-45/6,3Б суднової паливної системи для суднової дизельної установки. Застосовано систему скалярного керування, наведено її функціональну та структурну схеми. В автоматизованому електроприводі насоса суднової паливної системи використано асинхронний двигун АНР180S4 потужністю 22 кВт з частотою обертів 1460 об/хв та перетворювач частоти SINUS PENTA 0038 потужністю 25 кВт. В роботі виконано синтез структури і розрахунок налаштувань регуляторів системи скалярного керування, побудовано графіки перехідних процесів автоматизованого електропривода суднової паливної системи. Отримано основні показники якості керування: перерегулювання – 17 %, час перехідного процесу 0,6 с. Також, в роботі розглянуто основні положення міжнародної конвенції MARPL-73/78.

Опис

Дрикін, М. М. Автоматизація електропривода насоса суднової паливної системи = Automation of the electric drive of the pump of marine fuel system : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / М. М Дрикін ; наук. кер. І. С. Білюк. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 94 с.

Ключові слова

автоматизований електропривод, система керування, насос, суднова паливна система, перехідні процеси системи, показники якості керування, 141 "Електроенегетика, електротехніка та електромеханіка", automated electric drive, control system, pump, marine fuel system, system transients, control quality indicators

Бібліографічний опис