Економічна безпека в умовах повномасштабної війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Мальцева Л. К.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Внаслідок війни в Україні на сьогоднішній день можна виділити чотири основні види суспільних витрат: людські, матеріальні, витратні (економічні) та екологічні. Розміри втрат і ризики постійно зростають і оцінюються мільярдами гривень щодня. Ураховуючи негативні макроекономічні наслідки для української економіки, інвестиційного потенціалу та руйнування інфраструктури, одним із найважливіших завдань наразі є проведення глибокого аналізу кризи та дослідження шляхів відновлення. Актуальність цього дослідження полягає в тому, що це дозволяє виявити основні ризики та виклики, з якими стикаються економіка та підприємства в умовах війни, а також розробити стратегії зменшення цих ризиків і підвищення стійкості економічного середовища. Вивчення економічної безпеки в контексті війни також дає можливість аналізувати досвід інших країн, які зазнали подібних конфліктів, та використовувати його для формулювання рекомендацій та стратегій управління в умовах кризових ситуацій. Основною метою даної кваліфікаційної роботи є аналіз та оцінка економічної безпеки України в умовах повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення, виявлення факторів, що впливають на неї, та розробка рекомендацій щодо забезпечення стійкості та розвитку економіки країни в цих умовах. Предметом дослідження є економічна безпека України, яка включає комплексний аналіз економічних процесів, стану секторів економіки, зовнішньоекономічних зв'язків та інших факторів, що впливають на стійкість та розвиток економіки країни під час повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення. Об'єктом дослідження є економічна система України в умовах повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення, включаючи економічні процеси, сектори економіки, зовнішньоекономічну діяльність, фінансову систему, інвестиційний клімат та інші складові, які впливають на економічну безпеку та стійкість країни. Методологічна основа. Для виконання роботи та проведення якісного аналізу було застосовано такі загальнонаукові методи дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення та формалізація. Для написання даної роботи також використовувались методи аналізу досліджень, публікацій та статей науковців, огляд останніх новин, аналіз статистичних даних різних міжнародних та національних установ для вибору та представлення показників та їхнього значення. Важливим методом також була систематизація та класифікація отриманих даних. Завдання кваліфікаційної роботи: 1. Проаналізувати сучасні геополітичні та економічні виклики, що впливають на економічну безпеку України в умовах повномасштабної війни. 2. Вивчити особливості функціонування економіки України під час воєнного конфлікту та виявити головні загрози та ризики для економічної стійкості. 3. Проаналізувати вплив воєнного конфлікту на ключові сектори економіки України, включаючи промисловість, сільське господарство, торгівлю, фінансову систему та зовнішньоекономічну діяльність. 4. Дослідити роль іноземних інвестицій та зовнішньоекономічних зв'язків у забезпеченні безпеки України під час воєнного конфлікту. 5. Проаналізувати досвід інших країн, які стикалися з подібними викликами, та виділити ефективні стратегії та заходи, спрямовані на забезпечення економічної стійкості та відновлення після війни. 6. Розробити стратегічні рекомендації для української влади та відповідних господарських суб'єктів з метою модифікації економічної безпеки України в післявоєнний період. 7. Зробити висновки та сформулювати рекомендації щодо забезпечення економічної безпеки України в умовах повномасштабного вторгнення та післявоєнного відновлення. Дані завдання спрямовані на вивчення та аналіз різних аспектів економічної безпеки України, виявлення загроз та ризиків, а також розробку конкретних рекомендацій для забезпечення стійкості та розвитку економіки країни в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення. Засновуючись на проведеному дослідженні, яке охопило аналіз сучасних тенденцій, експертні оцінки та стратегічні рекомендації, ця кваліфікаційна робота має на меті вивчити вплив повномасштабної війни на економічну безпеку України та проаналізувати особливості післявоєнного відновлення. Робота буде спрямована на визначення факторів, що впливають на економічну безпеку України в умовах воєнного конфлікту, а також розробку стратегічних рекомендацій щодо модифікації економічної безпеки в післявоєнний період. Завдяки цій роботі ми маємо надію поглибити розуміння економічної безпеки України в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення та сприяти розробці ефективних стратегій, спрямованих на захист та розвиток економіки країни. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 80 сторінок, містить список використаних джерел із 46 найменувань. Робота ілюстрована 13 рисунками та містить 2 таблиці. У першому розділі узагальнено теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки України та визначені основні загрози економічній безпеці. У другому розділі здійснено порівняльний аналіз динаміки реалізації економічної безпеки європейських країн, наведено особливості реалізації економічної безпеки в сучасних умовах. У третьому розділі формулюється ідея модифікації економічної безпеки України в післявоєнній реальності на основі аналізу досвіду країн світу у сфері економічної безпеки.

Опис

Мальцева, Л. К. Економічна безпека в умовах повномасштабної війни = Economic security in conditions of full-scale war : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / Л. К. Мальцева ; наук. кер. Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2023. – 81 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис