Модернізація електропривода насоса суднової опріснювальної установки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Погорєлов-Корєньков, Олександр Валерійович
Pohorielov-Korienkov, Oleksandr V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єм пояснювальної записки становить 92 аркуші, вона містить 4 розділи, 24 рисунки, 7 таблиць, 15 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 12 слайдах. Об’єктом дослідження є перехідні процеси модернізованого електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. Предметом дослідження є показники якості керування модернізованого електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. Метою роботи є модернізація електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. В роботі модернізовано електропривод дистилятного насоса суднової опріснювальної установки типу«Д» модель Д3М. Замість застарілої релейно-контакторної системи керування використано систему частотного керування скалярного типу, наведено її функціональну та структурну схеми. В модернізованому електроприводі дистилятного насоса суднової опріснювальної установки Д3М використано асинхронний двигун RA100LA4 потужністю 2,2 кВт та перетворювач частоти Lenze серії 8200 модель ЕSMD 302 L4TXA потужністю 3 кВт. В роботі виконано синтез структури і розрахунок налаштувань регуляторів системи керування, побудовано графіки перехідних процесів модернізованого електропривода дистилятного насоса суднової опріснювальної установки. Отримано основні показники якості керування: перерегулювання – 0 %, час перехідного процесу 1,6 с. Також, в роботі проаналізовані питання запобігання забрудненню з суден за міжнародною конвенцією MARPOL-73/78.

Опис

Погорєлов-Корєньков, О. В. Модернізація електропривода насоса суднової опріснювальної установки : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / О. В. Погорєлов-Корєньков ; наук. кер. О. С. Кириченко. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 93 с.

Ключові слова

модернізований електропривод, система керування, дистилятний насос, суднова опріснювальна установка, перехідні процеси системи, показники якості керування

Бібліографічний опис