Економічна діагностика моделі управління логістичною системою регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Іртищева, І. О.
Арчибісова, Д. С.
Irtyscheva, I. O.
Archybisova, D. S.
Иртыщева, И. О.
Арчибисова, Д. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено аналіз основних принципів і концепцій логістичного управління, що стало основою для визначення стратегії удосконалення управління логістичною системою у регіоні. Автор показує, що стратегія удосконалення дає змогу побудувати модель управління логістики і є дуже важливою для міжрегіонального розвитку країни.

Опис

Іртищева І. О. Економічна діагностика моделі управління логістичною системою регіону = Economic diagnosis of governance model of logistics system in the region / І. О. Іртищева, Д. С. Арчибісова // Вісник ОНУ. Сер. Економіка. – Одеса, 2015. – Вип. 5, т. 20. – С. 175–179. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_5_40

Ключові слова

логістика, логістична система, регіон, регіональний розвиток, logistics, logistics system, the region, the regional development, логистика, логистическая система, регион, региональное развитие

Бібліографічний опис