Визначення основних параметрів хвильових процесів при роботі електромеханічного актуатору подачі палива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Швець, І. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті описано причини появи та можливі наслідки від дії хвильових процесів отриманих внаслідок короткочасного дроселювання газу під час роботи електромеханічного актуатору подачі газового палива. Представлено математичні залежності що описують параметри газового потоку та хвильових процесів для даного пристрою. Оцінено вплив зазначених процесів на роботу пристрою взагалі.

Опис

Швець, І. А. Визначення основних параметрів хвильових процесів при роботі електромеханічного актуатору подачі палива = The aim of this work is the definition of the main parameters of the wave processes at work electromechanical actuator supply gas fuel / І. А. Швець // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 360 – 365.

Ключові слова

ударна хвиля, хвиля розрідження, актуатор, газовий потік, швидкість потоку, перепад тиску, shock wave, expansion wave, the actuator, the gas flow, flow rate, pressure drop, ударная волна, волна разрежения, актуатор, газовый поток, скорость потока, перепад давления

Бібліографічний опис

Зібрання