Мовна підготовка в технічних закладах вищої освіти України в контексті ідей студентоцентризму (початок XXI ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Сотер, М. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто значення мовної підготовки в технічних закладах вищої освіти України в контексті ідей студентоцентризму (початок XXI ст.). Підкреслено роль мовної підготовки як запоруки повноцінної професійної реалізації фахівця як на вітчизняному, так і міжнародному ринках праці. Звернуто особливу увагу на вплив студентоцентризму на мовну підготовку студентів технічних закладів вищої освіти.

Опис

Сотер, М. В. Мовна підготовка в технічних закладах вищої освіти україни в контексті ідей студентоцентризму (початок XXI ст.) / М. В. Сотер // Таврійський вісник освіти. – 2019. – № 3 (67). – С. 122–127.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зібрання