Чувствительность характеристик модели электрической дуги к изменению параметров элементов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Верещаго, Е. Н
Костюченко, В. И.
Vereschago, E. N.
Kostyuchenko, V. I.
Верещаго Є. М.
Костюченко В. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета роботи. Розгляд кількісної оцінки чутливості певних властивостей автоматичної системи до змін параметрів елементів лише частини керованого об'єкта – зварювальної дуги. Методи дослідження. При вирішенні практичних завдань регулювання електродуговими і плазмовими технологічними процесами важливе значення має вирішення завдання визначення оптимальних параметрів налаштування або параметричної оптимізації автоматичних систем регулювання, серед методів яких виділяються безпошукові методи, засновані на використанні апарату чутливості. Отримані результати. Проаналізовано чутливість характеристик моделі електричної дуги до зміни параметрів номінальної передавальної функції дуги, отримані вирази для функцій чутливості, побудовані графіки відповідних функцій. Припущено, що зміни параметрів викликаються змінами ємності, яка завжди має місце в ланцюгах з дугою. Наукова новизна. Сформульовано та розв'язано задачу знаходження прийнятного компромісу між вимогами малого значення помилки стабілізації без значного збільшення значення вхідної змінної. Практична цінність. Розроблено різні правила для зменшення чутливості передавальної функції об'єкта по відношенню до можливих, непередбачених змін параметрів керованого об'єкта, які можуть бути використані при проектуванні високоякісних транзисторних джерел струму для дугового навантаження. Для ілюстрації чутливості передавальної функції дуги показані реакції моделі на ступеневу зміна вхідного впливу для різних випадків. На жаль, в статті не розглядаються характеристики придушення збурення і шумів, а розглядаються лише деякі варіанти для зменшення функції чутливості.

Опис

Верещаго, Е. Н. Чувствительность характеристик модели электрической дуги к изменению параметров элементов = Sensitivity of characteristics of model of the electric arc to change of parameters of elements / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Електротехніка та електроенергетика : наук. журн. НУ "ЗП". – Запоріжжя : НУ "ЗП", 2019. – № 1. – С. 22–31.

Ключові слова

чувствительность, модель, электрическая дуга, вариация, исследование, sensitivity, model, electric arc, variation, research, чутливість, модель, електрична дуга, варіація, дослідження

Бібліографічний опис