Принципи побудови структурної схеми навчально-тренажерного стенду суднової електростанції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Жук Д. О.
Новогрецький, С. М.
Александровський С. Ю.
Бандура, С. І.
Zhuk Dmytro
Novogretskyi Sergii
Aleksandrovskyi Stanislav
Bandura Sergii

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі запропонована концепція побудови структурної схеми навчальнотренажерного стенду суднової електростанції (НТССЭ) і розглянуті принципи управління генераторної секцією. НТССЭ призначений для проведення практичних і лабораторних занять для студентів, які навчаються за спеціальністю 271 «Річковий та морській транспорт», а так само виконання широкого спектру наукових досліджень у галузі електромагнітної сумісності та якості електроенергії в суднових електроенергетичних системах з електроустановками на базі напівпровідникових перетворювачів.

Опис

Принципи побудови структурної схеми навчально-тренажерного стенду суднової електростанції = Principles of building a structural sсheme of a training and simulator stand of a ship power station / Д. О. Жук, С. М. Новогрецький, С. Ю. Александровський, С. І. Бандура // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 386–390.

Ключові слова

Бібліографічний опис