Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Осіння, В. К.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Відповідно до завдання кваліфікаційної роботи бакалавра проведено аналіз фінансової стійкості та ліквідності на прикладі ПрАТ «Лакталіс – Миколаїв». В роботі визначено сутність фінансової стійкості та ліквідності підприємства, розглянуто методику проведення аналізу фінансової стійкості та ліквідності, досліджено ризики, що впливають на фінансову стійкість. Проведено аналіз фінансової стійкості та ліквідності досліджуваного підприємства, визначено динаміку показників фінансової стійкості та ліквідності, розглянуто баланс та фінансові результати підприємства. Запропоновано шляхи вдосконалення показників фінансової стійкості та ліквідності на підприємстві.

Опис

Осіння, В. К. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства : бакалаврська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / В. К. Осіння ; наук. кер. Г. К. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2021. – 89 с.

Ключові слова

фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, управління ризиками фінансової стійкості, баланс, фінансові результати, 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", financial stability, liquidity, solvency, risk management of financial stability, balance sheet, financial results

Бібліографічний опис