Навчально-методичні матеріали (А та КП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою: «Ризик-стратегія в управлінні безпекою субʼєкта господарювання у надзвичайних ситуаціях»
  (2023) Дубінін, Віктор Андрійович; Маркіна, Людмила Миколаївна; Ушкац, Світлана Юріївна; Жолобенко Наталія Юріївна; Власенко Олег Васильович
  Матеріали методичних вказівок допоможуть у формуванні світоглядних та етичних основ здорового способу життя і підвищенні інформаційно-просвітницького рівня населення з питань безпеки життєдіяльності. Вони можуть бути науково-методичним підґрунтям при вирішенні завдань забезпечення безпеки людей, профілактики травматизму та стійкості функціонування субʼєктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій, зумовлених небезпечними техногенними та природними процесами. Призначено для студентів ЗВО всіх спеціальностей денної, заочної та інших форм навчання, які вивчають дисципліну «Безпека життєдіяльності» або «Техногенна безпека», а також для викладачів цієї дисципліни
 • Документ
  Опорний конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності»
  (2022) Дубінін, Віктор Андрійович; Маркіна, Людмила Миколаївна; Ушкац, Світлана Юріївна; Жолобенко, Наталія Юріївна; Власенко, Олег Васильович
  Вміщено результати дослідження та аналіз безпеки людини, міжнародні та державні нормативні документи підтримання безпечного професійного, соціального та психологічного стану. Викладено основні методи визначення ризиків, питання безпеки населення і територій у надзвичайних ситуаціях та ліквідації їх наслідків. Теоретичні відомості посібника супроводжуються практичними прикладами, статистичними даними, що висвітлюють актуальність вивчення даної сфери. Тематика та обсяг навчального матеріалу відповідає програмі навчання студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Призначено для використання у своїй діяльності студентам усіх спеціальностей, а також аспірантам та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Інформаційна безпека та політична комунікація
  (2022) Ніколаєнко, Наталія Олександрівна
  Вивчення курсу покликане сприяти поглибленню знань майбутніх фахівців щодо організації й діяльності органів державної влади, центрального та місцевого управління стосовно захисту інформації та інформаційної безпеки суспільства. У результаті вивчення курсу здобувач освіти оволодіває методами отримання політичної інформації, основними методами збирання та обробки первинної політичної інформації; вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства; навички застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності; здатність використовувати у майбутній практичній діяльності нові наукові та практичні здобутки або інформацію; здатність до співпраці, ясно, логічно висловлювати свою думку з проблемних питань дисципліни; уміння аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства.
 • Документ
  Представники та напрями розвитку соціально-політичної думки
  (2022) Ніколаєнко, Наталія Олександрівна; Сухорукова, Анна Леонідівна