Статті. Кафедра автоматики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Система оптимального керування процесом гарячого цинкування
  (2017) Бугрім, Л. І.; Білюк, І. С.; Гаврилов, С. О.; Курган, А. В.; Бугрим, Л. И.; Билюк, И. С.; Гаврилов, С. О.; Курган, А. В.; Bugrim, L.; Bilyuk, I.; Gavrilov, S.; Kurgan, A.
  Синтезована система оптимального керування процесом гарячого цинкування. Наведено методику розрахунку параметрів оптимальної системи керування. У якості критерію оптимальності обрано квадратичний показник якості. Виконано розрахунок параметрів оптимальної системи керування процесом гарячого цинкування. Проведено імітаційне моделювання спроектованої системи керування. Показано, що синтезована система оптимального керування забезпечує плавність та високу швидкодію процесу гарячого цинкування.
 • Документ
  Модернізація промислових роботів
  (2020) Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Садовий, О. С.; Савченко, О. В.; Фоменко, А. М.; Козаченко, А. В.; Shareyko, D. Yu.; Biliuk, I. S.; Sadovuy, O. S.; Savchenko, O. V.; Fomenko, A. M.; Kozachenko, A. V.
  Наведено спосіб модернізації промислових роботів за рахунок використання синхронних сервоелектродвигунів з цифровою системою керування. Цифрова система керування може бути побудована або на основі контролера, або з використанням ЕОМ. Отримана методика розрахунку параметрів цифрового регулятора на задані показники якості керування.
 • Документ
  Динаміка асинхронного електропривода з нечітким регулятором в системах водопостачання
  (2019) Білюк, І. С.; Бугрім, Л. І.; Гаврилов, С. О.; Кириченко, О. С.; Фоменко, А. М.; Шарейко, Д. Ю.; Biliuk, I.; Buhrim, L.; Havrylov, S.; Kyrychenko, O.; Fomenko, A.; Shareiko, D.
  У роботі досліджено перехідні процеси в асинхронному електроприводі насосного агрегату з ПІД-подібним нечітким регулятором. Виконано порівняльний аналіз якості керування в системі з класичним та нечітким регуляторами. Обґрунтовано застосування нечіткого регулятора в асинхронному електроприводі насосного агрегату системи водопостачання та доведено, що використання нечіткої логіки призводить до підвищення якості перехідного процесу системи. Моделювання проведено за допомогою пакету прикладних математичних програм Scilab.
 • Документ
  Чисельне тримірне моделювання термоелектричного охолоджувача вимірювального електроустаткування автоматичних систем
  (2018) Кириченко, О. С.; Білюк, І. С.; Шарейко, Д. Ю.; Фоменко, А. М.; Гаврилов, С. О.; Бугрім, Л. І.
  У статті викладено основні результати чисельного тримірного моделювання термоелектричного охолоджувача вимірювального електроустаткування автоматичних систем. У дослідженні побудовано тримірну математичну модель термоелектричного охолоджувача з габаритними розмірами 23×23 мм, який містить 71 P-N-перехід. На основі тримірної математичної моделі отримано картини розподілу електричного потенціалу, густини струму, напруженості електричного поля, стаціонарного теплового поля та резистивного нагріву з об’єму термоелектричного охолоджувача. Також досліджено вплив матеріалу контактних пластин між напівпровідниками P- та N-типу на ефективність термоелектричного охолодження.
 • Документ
  Інтелектуальна система керування електропривода камери телевізійного спостереження
  (2018) Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.; Майборода, О. В.; Shareiko, D. Yu.; Bilyuk, I. S.; Fomenko, A. M.; Savchenko, O. V.; Mayboroda, O. V.
  Розглянуто тиристорний електропривод постійного струму, система керування в якому побудована на основі самонавчальної нейронної сітки. Використовуючи властивості нелінійності здійснено налаштування з покращенням швидкодійності та зменшенням помилки керування. Проведено дослідження та порівняльний аналіз інтелектуальної системи керування та лінійної системи керування електропривода постійного струму. Доведено перевагу інтелектуальної системи керування в електроприводі камери спостереження.
 • Документ
  Діапазон регулювання у комплектних електроприводах
  (2018) Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.; Курепін, В. М.; Shareiko, D.; Bilyuk, I.; Fomenko, A.; Savchenko, O.; Kurepin, V.
  Розглянуто зв'язок законів керування та частотного діапазону робочих процесів у комплектних електроприводах верстатів з ЧПК. Обґрунтовано використання математичного моделювання для дослідження частотного діапазону систем керування електроприводами. Досліджено динаміку системи автоматичного керування при використанні різних типів регуляторів швидкості та струму. Доведено доцільність вибору закону керування в комплектних електроприводах залежно від частотного діапазону технологічних процесів.
 • Документ
  Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна
  (2016) Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.; Кириченко, О. С.; Shareiko, D.; Bilyuk, I.; Fomenko, A.; Savchenko, O.; Kirichenko, A.
  Розглянуто особливості функціонування слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна. Проаналізовано структурну схему системи керування деформацією п’єзоперетворювача. Проведено дослідження абсолютної стійкості системи керування деформацією п’єзоперетворювача для нано- і мікpопеpеміщень при детермінованих діях на основі критерію Якубовича. Отримано аналітичні вирази для синтезу слідкувальної системи керування на основі п’єзоелектричного двигуна з можливістю переходу від крокового режиму роботи до безперервного та навпаки.