Навчально-методичні матеріали (СЕЕС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Основи метрології та електромагнітних вимірювань
  (2023) Пальчиков Олег Олегович
  У навчальному посібнику викладено основні метрологічні поняття, основи теорії похибок і обробки результатів вимірювань. Розглянуто засоби й методи вимірювань електричних і магнітних величин. Подано методику розрахунку аналогових електромеханічних вимірювальних приладів. Вміщено задачі і вправи для закріплення вивченого матеріалу та приклади їх розв’язку. Призначено для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (освітньої програми «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»).
 • Документ
  Проектування гребних електричних установок змінного струму
  (2012) Чекунов, В. К.
  Розглянуто питання розрахунку потужності головних електричних машин гребних електричних установок (ГЕУ), побудування механічних характеристик гвинта та гребного двигуна. Досліджено роботу ГЕУ в статичних і динамічних режимах, що дозволяє студенту ознайомитися з принципами керування, розрахунку та налагодження ГЕУ змінного струму.
 • Документ
  Електричні машини постійного струму і трансформатори
  (2018) Александровський, С. Ю.; Бандура, С. І.; Новогрецький, С. М.; Подимака, В. І.; Ставинський, Р. А.
  Досліджуються генератори та двигуни постійного струму і трифазні трансформатори. Наведені основні аналітичні співвідношення та надані методичні вказівки щодо побудови характеристик, які пояснюють властивості електричних машин в основних режимах роботи. Призначено для студентів НУК при вивченні дисципліни "Електричні машини".
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричними машинами. Ч. 3. Спеціальні електричні машини
  (2003) Кімстач, Олег Юрійович; Ставинський, Андрій Андрійович; Чекунов, Володимир Костянтинович
  Досліджуються окремі типи електричних машин систем автоматики та спеціального призначення.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричними машинами. Ч. 1. Електричні машини постійного струму і трансформатори
  (2003) Кімстач, Олег Юрійович; Коновалов, Олександр Павлович; Ставинський, Андрій Андрійович
  Досліджуються генератори та двигуни постійного струму і трифазні трансформатори. Наведені основні аналітичні співвідношення, які пояснюють електромагнітні процеси машин, що випробовуються.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричними машинами. Ч. 2. Електричні машини змінного струму
  (2003) Кімстач, Олег Юрійович; Ставинський, Андрій Андрійович; Чекунов, Володимир Костянтинович
  Здійснюється дослідження електричних машин змінного струму. Наведені основні аналітичні співвідношення та графіки, які допомагають вивчити електромагнітні процеси, що стосуються випробуваних машин. Подані методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу "Електричні машини".
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Електричні машини". Ч. 2. Машини змінного струму
  (2007) Ставинський, Ростислав Андрійович
  Подано стислі теоретичні відомості; приклади розв'язання типових задач, які роз'яснюють ті або інші електричих машин і трансформаторів; завдання для контрольної роботи; питання до іспиту.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Електричні машини". Ч. 1. Електричні машини постійного струму і трансформатори
  (2007) Ставинський, Ростислав Андрійович
  Методичні вказівки відповідають навчальній програмі курсу "Електричні машини" та наступним розділам: "Машини постійного струму", "Трансформатори", "Асинхронні машини", "Синхронні машини". Кожен розділ вказівок містить стислі теоретичні відомості; приклади розв'язання типових задач, які роз'яснюють ті або інші властивості електричних машин і трансформаторів; завдання для самостійної та кон трольної роботи. Призначені для студентів бакалаврату "Електромеханіка" ІАЕ НУК денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Проектування автоматичного регулятора збудження суднового синхронного генератора
  (2007) Подимака, Валерій Іванович; Новогрецький, Сергій Миколайович
  Викладено короткі теоретичні відомості з питань проектування автоматичних регуляторів збудження суднових синхронних генераторів. Дано методику розрахунку системи автоматичного регулювання збудження синхронних машин на основі прямого фазового компаундування з трьохобмотковим трансформатором. Розглянуті методики аналізу статичної стійкості роботи синхронного генератора як на потужну мережу, так і на навантаження з урахуванням дії автоматичного регулятора збудження. Призначено для студентів інституту автоматики і електротехніки НУК.