Магістерські роботи (БМтаККК)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Дослідження концентрації напружень у зварних конструктивних вузлах корпусу судна наближеними методами
  (2023) Чалюк Є. І.; Литвиненко Д. Ю.
  Виконано аналіз проблеми визначеня теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень у зварних конструктивних вузлах корпусу судна та підходи до її вирішення. Описано підходи до визначення напружень у зонах концентрації зварних з’єднань. Наведено стислий опис основних положень методу скінченних елементів та програмних комплексів для скінченно-елементного аналізу. Проведено аналіз формул для визначення теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень у зварних стикових швах. На прикладі двовимірного зварного суднокорпусного вузла виконано перевірку можливості розрахунку теоретичного коефіцієнту концентрації зварних конструктивних вузлів наближеним способом.
 • Документ
  Дослідження особливостей проєктування корпусних конструкцій малих суден із поліетилену високої щільності
  (2023) Лисицький І. В.; Кузнєцов А. І.
  Магістерська робота: с. 77, рис. 34, 24 джерела. Об’єкт дослідження – Малі судна з поліетилену високої щільності. Мета досліджень – Розробка рекомендацій щодо визначення параметрів корпусних конструкцій з поліетилену високої щільності. Методика досліджень – Дослідження виконувались на підставі рекомендацій класифікаційних товариств, за використанням програмного рішення ANSYS, шляхом прямих розрахунків. Проєкт містить розрахунки та графічні матеріали, виконані на основі існуючих методик і нормативних документів. У роботі було досліджено особливості проєктування малих суден з поліетилену високої щільності із застосуванням стандарту ISO, за рекомендаціями TL та прямим моделюванням методом скінчених елементів. Сталі тенденції світового суднобудування переконливо підтверджують ефективність застосування поліетилену високої щільності у якості матеріалу корпусних конструкцій окремих типів суден малого флоту. Разом з тим, у світовій практиці нормування параметрів корпусних конструкцій із HDPE існують серйозні прогалини, що ускладнює процес проєктування даних конструкцій. Проблеми пов’язані з відсутністю формалізованих вимог до параметрів конструкцій в нормативних документах, таких як Вимоги Класифікаційних органів, у тому числі міжнародних стандартів ISO групи Small сraft. У Правилах класификації і побудови малих суден Регістру судноплавства України і у стандарті ISO Small craft — Hull construction and Scantlings-Part 1:Materials, HDPE у якості конструкційного матеріалу для малих суден не розглядається. Турецький Ллойд містить лише тимчасові правила для конструювання малих суден з HDPE. У зв'язку з цим нормування параметрів корпусних конструкцій з поліетилену високої щільності є актуальним завданням. У роботі проведено аналіз особливостей поліетилену високої щільності у якості матеріалу корпусних конструкцій малих суден. Здійснено порівняльний аналіз міцних розмірів елементів корпусних конструкцій малих суден розрахунковим методом, за вимогами стандарту ISO та за рекомендаціями TL. Перевірено можливість адаптації вимог стандартів ISO групи Small craft до проєктування корпусних конструкцій із поліетилену високої щільності для малих суден. Виконано порівняння результатів та запропоновано висновки щодо застосування для визначення параметрів конструкцій адаптованої схеми стандартів ISO. Досліджено можливості адаптації поліетилену високої щільності до створення малих суден із пропульсивними комплексами різних типів. Розроблено рекомендації з охорони праці. Графічна частина містить всі необхідні зображення, які дають уявлення про результати розрахунків.
 • Документ
  Дослідження вільних коливань корпусу судна на тихій воді енергетичними методам
  (2023-12) Вовк Богдан Віталійович; Соков Валерій Миколайович
  Дипломний проект: 96 с., 11 рис., 9 джерел. Об’єкт дослідження – вільні коливання корпусу судна. Мета досліджень – виконання розрахунку загальної вібрації корпусу судна енергетичним методом Релея-Папковича-Шиманського. Методика досліджень – аналітична, чисельна. Проект містить розрахунки та графічні роботи, виконані на основі існуючих методик і нормативних документів. У роботі були досліджені вертикальні та горизонтальні загальні вібрації судна(буксиру). Визначити частоти головних вільних згинальних поперечних коливань корпуса судна перших 4-х тонів у вертикальній та горизонтальній площинах; порівняно частоти вільних і вимушених коливань від різних чинників та зроблено відповідні висновки.
 • Документ
  Дослідження ефективності теплоізолювання нафтоналивного танку блоками піноскла при перевезенні підігріваємого вантажу
  (2023) Яковенко Сергій Віталійович; Yakovenko Sergii Vitaliiovych; Соломонюк Н. С.
  Високов'язкі нафтопродукти при транспортуванні, що потребують спеціальних систем підігріву вантажу з метою зменшення його в'язкості та забезпечення необхідної продуктивності навантаження і вивантаження. Однак велику кількість палива, що витрачається, є можливість знизити за рахунок теплоізолювання танкерів закритопористим піносклом. У роботі розраховано теплові потоки через різні частини ємностей танкеру. Експериментально досліджено властивості піноскла (густина, технологічна відкрита пористість) в залежності від його складу та технології отримання. Розраховано теплопровідність піноскла і товщину теплоізоляції для різних частин танкеру з урахуванням інтенсивності теплових потоків.
 • Документ
  Конструювання та модифікація композитного плавучого доку з використанням склофібробетону
  (2023) Сергєєва Євгенія Євгеніївна; Sergeyeva Evgeniya; Соломонюк Н. С.
  У контексті сучасного розвитку суднобудівної техніки та технологій досліджується необхідність вдосконалення конструкцій морських доків для підвищення надійності, тривалості служби та оптимізації експлуатаційних характеристик. Робота спрямована на визначення доцільності використання склофібробетону у конструкції плавучого композитного доку, який замінює традиційний цементний бетон. Мета – зменшення ваги конструкції, оптимізація використання сталевої арматури та підвищення корозійної стійкості порівняно з традиційними матеріалами. Дослідження включає аналіз механічних властивостей склофібробетону, визначення його відповідності вимогам для морських конструкцій та порівняння характеристик з цементним бетоном.
 • Документ
  Дослідження напружено-деформованого стану блоків плавучості на основі керамічних оболонок у блоці плавучості зі сферопластику методом скінченних елементів
  (2023) Довженко Олександра В’ячеславівна; Dovzhenko Oleksandra; Гейко С. П.
  Досліджено напружено-деформований стан сферопластика з керамічними оболонками в якості блока плавучості для глибоководних підводних апаратів методом скінчених елементів. Розглянуто структурно-технологічні концепції формування об’ємів плавучості на основі керамічних оболонок, структурні схеми і види упаковок. Проведено розрахунки напружено-деформованого стану оболонки біля поверхні та стану близько розташованих оболонок у нескінченому масиві сферопластика під дією гідростатичного тиску в залежності від варіювання параметрів товщини та відстані від поверхні, наведено графіки та епюри отриманих напружень, визначаються безпечні та небезпечні варіанти розміщення сфери.
 • Документ
  Дослідження складу епоксидного сполучника для корабельного трапу із композиційного матеріалу
  (2022) Васильєва, Ангеліна; Vasylieva, Anhelina; Соломонюк Н. С.
  В дипломному проекті було розроблено конструкцію та технологію виготовлення трапу-сходні. З метою покращення механічних характеристик трапу, в даній роботі обрано використання полімерного композиційного матеріалу. Враховуючи експлуатаційні характеристики обрано матеріал, що відповідає всім умовам використання трапу. Він складається з двох типів однонаправленої склотканини, двох типів матів та пінопласту. Крім того в експериментальній частині було визначено склад сполучника для отримання найкращої міцності склопластику (епоксидна смола ED-20, ПЕПА та Діамет-Х). В розрахунковій частині за допомогою програмного забезпечення ANSYS обрано кількість шарів для заданих навантажень та перевірено конструкцію на міцність та жорсткість. В програмному забезпеченні SolidWorks створено модель трапу. Технологія виготовлення трапу - вакуумне формування. Детально розглянуто технологічний процес з урахуванням властивостей використаних матеріалів. Конструкція трапу-сходні представлена на складальному кресленні 135.6161м.01.01.СК.