№ 2 (12) 2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Щодо аспектів специфікації і перевірки протоколів інтернету речей
  (2019) Тіменко, Артур Валентинович; Timenko, Artur V.
  Анотація. Сучасний рівень складності різноманітних програмних систем зумовлює потребу адаптації та доопрацювання процесу розроблення таких систем належним чином. Показовими прикладами останніх є системи, побудовані згідно з концепцією Інтернету речей, що, зокрема, передбачає застосування спеціалізованих протоколів взаємодії компонентів. Концепція Інтернету речей охоплює мільярди різнорідних «розумних» пристроїв, що взаємодіють один з одним на основі різноманітних протоколів. З огляду на варіативність протоколів взаємодії та їх реалізацій виникає проблема сумісності таких пристроїв. Разом із цим варто відзначити, що під час проектування різного роду систем, наприклад систем критичного призначення, все більшого поширення набуває використання формальних методів, зокрема методів перевірки на моделі. Робота адресується вирішенню проблеми перевірки сумісності компонентів систем Інтернету речей шляхом автоматизованого застосування методів перевірки на моделі. Мета роботи – запропонувати підхід до вирішення проблеми перевірки сумісності компонентів систем Інтернету речей за рахунок застосування методу перевірки на моделі. Методика полягає в наступному: спочатку синтезується абстрактна специфікація, потім ця специфікація деталізується і перевіряється методом перевірки на моделі в автоматизованому режимі. Як результат запропоновано підхід до перевірки сумісності компонентів систем Інтернету речей, що полягає в автоматизованій формальній верифікації протоколів взаємодії. Синтез специфікації протоколу MQTT згідно з запропонованим підходом розглядається як тематичне дослідження.
 • Документ
  Визначення контексту підприємства для впровадження екологічно дієвої системи екологічного управління
  (2019) Барабаш, Олена Василівна; Barabash, Olena V.
  Анотація. У статті розглянуто напрями визначення контексту підприємства для результативного впровадження системи екологічного управління, яка є необхідним інструментом забезпечення його матеріального і нематеріального активу. Під час введення на підприємствах м. Києва стандартів ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ OHSAS 18001:2010 та ДСТУ ISO 9001:2015 спостерігається відсутність активності керівництва та працівників на всіх етапах розробки і впровадження систем управління для дотримання відповідності вимогам стандартів. Така тенденція більшою мірою стосується системи екологічного управління, тому потреби і очікування зводяться до впровадження її формального «паперового варіанту» вимог стандарту, що не дозволяє інтегрувати систему екологічного управління в бізнес-процеси підприємства. Тому необхідним і першочерговим завданням під час формування системи екологічного управління є визначення контексту підприємства для виявлення взаємодіючих і взаємозалежних підсистем.
 • Документ
  Методика коррекции показаний волноводных уровнемеров для сжиженного углеводородного газа
  (2019) Жуков, Юрий Данилович; Зивенко, Алексей Васильевич; Гудыма, Евгений Анатольевич; Раева, Анна Николаевна; Zhukov, Yuriy D.; Zivenko, Oleksii V.; Gudyma, Yevgen A.; Raieva, Anna N.
  Анотація. Розглянуто актуальну задачу розробки методик виконання вимірювань скраплених вуглеводневих газів. Показано, що під час застосування хвилеводних радарних рівнемірів для вимірювання рівня рідкої фази СВГ може виникати додаткова похибка, зумовлена зміною властивостей парової фази СВГ як середовища поширення електромагнітних хвиль. Мета статті полягає у вивченні характеру додаткової похибки вимірювання та в розробці методики корекції, що дозволить знизити або усунути похибку, максимально уникаючи конструктивних доробок наявних рівнемірів.
 • Документ
  Сучасний стан і перспективи побудови та експлуатації модульних хаусботів
  (2019) Щедролосєв, Олександр Вікторович; Терлич, Станіслав Володимирович; Щедролосєв, Микола Олександрович; Shchedrolosiev, Olexandr V.; Terlych, Stanislav V.; Shchedrolosiev, Mykola O.
  Анотація. У дослідженні розглянуто сучасні тенденції проектування, конструювання та будівництва хаусботів (плавучих будинків) та інших об’єктів, які базуються на воді, над водою та під водою. Наведено класифікацію плавучих об’єктів залежно від розташування, відносно поверхні водоймища, способу позиціонування, відносно ґрунту та конструктивних матеріалів, які використовуються під час формування плавучої споруди. Теоретичною базою послужили наукові роботи в галузі проектування та конструювання хаусботів, дебаркадерів, понтонів; нормативно-правова база Регістру судноплавства України, а також дослідження щодо модульного формування та конструктивно-технологічних рішень плавучих та берегових споруд. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей проектно-конструкторських та технологічних особливостей виготовлення хаусботів, адаптованих під водоймища України.
 • Документ
  Модель інформаційної платформи управління проектами захисту об’єкта морської критичної інфраструктури
  (2019) Блінцов, Володимир Степанович; Майданюк, Павло Володимирович; Blintsov, Volodymyr S.; Maidaniuk, Pavlo V.
  Анотація. Робота присвячена розробці моделі інформаційної платформи управління проектами захисту об’єктів морської критичної інфраструктури як теоретичної основи підвищення ефективності планування проектів на ранніх стадіях розробки. В основу роботи покладено системний підхід до побудови системи захисту об’єктів морської критичної інфраструктури, який передбачає урахування взаємозв’язку між основними складниками їх функціонування – матеріальними, енергетичними, інформаційними і кадровими. Для кожного складника пропонується системно аналізувати та включати до складу інформаційної платформи характеристики об’єктів захисту та можливі загрози цим складникам функціонування об’єктів захисту.