Навчально-методичні матеріали. Кафедра турбін.

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Методичні вказівки для проведення занять з дисципліни «Суднові турбіни та турбокомпресори»
  (2023) Патлайчук Володимир Миколайович
  Вміщено відомості щодо організації проведення занять з дисципліни «Суднові турбіни та турбокомпресори», які розроблені відповідно до вимог Болонського процесу. Роз’яснено види і форми контролю знань студентів. Розглянуто зміст структурних елементів навчальних модулів. До кожної навчальної теми додаються плани лекційних занять, перелік питань для самостійної роботи та самоконтролю засвоєння матеріалу, рекомендовані основна та допоміжна література. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» освітньої програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки для підготовки кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня «магістр» за освітньою програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції»
  (2023) Патлайчук Володимир Миколайович
  Наведено рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня «магістр» за освітньою програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції» (спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»). Подано відомості про структуру та зміст кваліфікаційної роботи, правила її оформлення, етапи підготовки та порядок захисту. Призначено для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» денної та заочної форм навчання. Може бути використано студентами інших спеціальностей, які проходять підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
 • Документ
  Design of gas turbine units: Recommendations for individual task
  (2020) Patlaichuk, V. M.; Vaschilenko, M. V.; Патлайчук, В. М.; Ващиленко, М. В.
  Наведені рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з дисципліни "Проєктування газотурбінних агрегатів". Послідовно розглянуті його етапи: аналіз конструкції та технічних параметрів базового газотурбінного двигуна, термодинамічне моделювання газотурбінного агрегату, оптимізація параметрів термодинамічного циклу, детальний розрахунок агрегату на номінальному режимі роботи, габаритні розрахунки основних частин газотурбінного агрегату – компресора, камери згоряння і турбіни. Пояснена побудова компоновочного ескізу агрегату. Призначено для студентів спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", підготовка яких ведеться англійською мовою, а також для тих, хто бажає поглибити власні знання з англійської мови.
 • Документ
  Плазмохимические системы судовой энергетики
  (1998) Романовский, Г. Ф.; Сербин, С. И.
  Монография посвящена проблеме интесификации сжигания органических топлив в судовых энергетических установках с помощью плазмохимических систем. В ней обоснован универсальный метод расчета камер сгорания и топочных устройств судовой энергетики с учетом плазменного воздействия на характеристики рабочего процесса. Обобщен опыт разработки и исследования систем плазмохимической интесификации горения жидких и газообразных топлив для газотурбинных двигателей, двигателей внутреннего сгорания и парогенераторов. Рассмотрены аспекты практического использования плазменных систем в судовой, транспортной и стационарной энергетики.Для инженеро-технических работников, занимающихся проектированием, созданием и эксплуатацией судовых энергетических установок, а также для специалистов в области сжигания топлив.
 • Документ
  Розрахунок турбінного ступеня газонаддувного агрегату
  (2006) Харченко, Валерій Іванович
  Подано питання вибору та розрахунку основних параметрів турбінного ступеня газонаддувного агрегату ДВЗ, наведено методику розрахунку ступеня осьового і радіального типу. Призначено для виконання курсового та дипломного проектів, а також для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за фахом 7.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння".