Вплив рециркуляції димових газів на техніко-економічні та екологічні показники роботи суднового допоміжного котла

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Єпіфанов, О. А.
Димо Б. В.
Пацурковський, П. А.
Язловецький А. В.
Yepifanov A. A.
Dymo B. V.
Patsurkovskyi, P. A.
Yazlovetsky A. V.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Отримано дані про вплив рециркуляції димових газів на основні характеристики роботи суднового допоміжного котла типу Ольборг ОМ ТСІ паропродуктивністю 20,0 т/год. Рекомендовано коефіцієнт рециркуляції в діапазоні 10...15 %. При таких значеннях коефіцієнта рециркуляції опір газоповітряного тракту котла підвищується на 11,7...24,8 %, а викиди оксидів азоту знижуються на 32,5...43,9 %. Дослідження проводилося із застосуванням методу математичного моделювання.
Опис
Вплив рециркуляції димових газів на техніко-економічні та екологічні показники роботи суднового допоміжного котла = Influence of flue gases recirculation on technical, economical and ecological indicators of ship auxiliary boiler performance / О. А. Єпіфанов, Б. В. Димо, П. А. Пацурковський, А. В. Язловецький // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 318–321.
Ключові слова
Бібліографічний опис