Від виставки реальної до віртуальної: еволюція бібліотечної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кузнецова, І. В.
Kuznetsova, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У пропонованій статті розглянуто електронну книжкову виставку у Науковій бібліотеці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова як новий інформаційний продукт бібліотеки. Досліджуються характерні риси та особливості віртуальної виставки, аналізуються підходи та вимоги щодо її організації. Визначено значення електронної бібліотечної виставки як інструменту дистанційного обслуговування
The proposed article considers an electronic book exhibition in the Scientific Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding as a new information library product. The characteristic features and specificities of the virtual exhibition are explored, approaches and requirements for its organization are analyzed. The values of the electronic library exhibition as a tool for remote service are defined.

Опис

Кузнецова, І. В. Від виставки реальної до віртуальної: еволюція бібліотечної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Кузнецова // Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

Ключові слова

віртуальні виставки, бібліотечні сервіси, Інтернет-ресурси, virtual exhibitions, library services

Бібліографічний опис