Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Осепян Г.Г. Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. У роботі висвітлено глобальні аспекти міжнародної електронної торгівлі, розглянуто категоріальну сутність цифровізації світової торгівлі та окреслено способи оплати в рамках міжнародної торгівлі через глобальну мережу Інтернет. Внаслідок проведеного аналізу впливу цифровізації на світову торгівлю, масштабів, напрямів та результатів розвитку глобальної електронної комерції з’ясовано, що ІКТ суттєво полегшують та прискорюють міжнародну торговельну взаємодію: механізми електронної комерції кардинально скорочують час, необхідний для здійснення дій з експортуімпорту товарів та послуг; нові цифрові технології помітно скорочують та трансформують глобальні ланцюжки вартості. У роботі досліджено проблемні наслідки цифровізації світової торгівлі, на підставі чого запропоновано механізми інтеграції електронної торгівлі у процес глобальної цифровізації, а саме: щодо удосконалення механізмів управління міжнародною електронною торгівлею на національному рівні в частині здійснення: електронних платежів та доцільності створення комплексної екосистеми трансграничної електронної комерції, яка надається поштовими операторами через фізичні хаби електронної комерції, що взаємодіють з онлай-платформами електронної комерції через пакет інноваційних стандартів та інструментів ІКТ Всесвітньої поштової служби.

Опис

Осепян, Г. Г. Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах цифровізації економіки : магістерська робота ; спец. 051 ''Економіка'' / Г. Г. Осепян ; наук. кер. Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 69 с.

Ключові слова

міжнародна електронна торгівля, світова торгівля, цифровізація, електронні платежі, Інтернет-магазини, хаби, 051 ''Економіка'', international electronic trade, world trade, digitalization, electronic payments, online stores, hubs

Бібліографічний опис