Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Гаврик, А. П.
Gavrik, A. P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Гаврик А. П. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловості» – бакалаврська робота на здобуття першого ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної роботи є розробка й обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в агропромисловій сфері. Об'єктом дослідження є інвестиційний проект зі створення ТОВ «Мікос», яке спеціалізується на переробки сої, а предметом дослідження є моделі розробки бізнес-плану підприємства. У теоретичній частині наводиться методологія створення власного підприємства, а саме: проблематика обрання виробничої галузі, обґрунтування необхідності оформлення комерційної пропозиції у вигляді бізнес-плану, орієнтовний його зміст і структура. В аналітичному розділі аргументується мотивація вибору галузевого напрямку діяльності підприємства, що буде створено, обирається його найбільш доцільна організаційно-правова форма. Також досліджено конкурентне середовище, а саме: виробничі потужності, асортимент товарів та ринок сбуту вже існуючих компаній даного сегменту. У проектній частині розраховано фінансові витрати на організацію виробництва та надходження від реалізації продукції. Також розглядається бюджетна ефективність проекту, наводиться план боргових розрахунків. Проведена оцінка ефективності діяльності підприємства за наявних умов та враховані можливі ризики. Базою для дослідження є законодавчі та нормативні акти України та наукові роботи вітчизняних та закордонних фахівців.

Опис

Гаврик, А. П. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловості = Development and substantiation of a business plan for the creation of a new enterprise in the processing industry : бакалаврська робота ; спец. 051 “Економіка“ / А. П. Гаврик ; наук. кер. О. Ю. Жукова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 111 с.

Ключові слова

бізнес-план, функції підприємства, організаційно-правова форма підприємства, ринок продукції, оцінка потреби, ціна на продукцію, оцінка ризиків, інвестиції, 051 “Економіка“

Бібліографічний опис