Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловості

dc.contributor.advisorЖукова О. Ю.uk_UA
dc.contributor.authorГаврик, А. П.
dc.contributor.authorGavrik, A. P.
dc.date.accessioned2021-03-24T12:54:39Z
dc.date.available2021-03-24T12:54:39Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionГаврик, А. П. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловості = Development and substantiation of a business plan for the creation of a new enterprise in the processing industry : бакалаврська робота ; спец. 051 “Економіка“ / А. П. Гаврик ; наук. кер. О. Ю. Жукова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 111 с.uk_UA
dc.description.abstractГаврик А. П. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловості» – бакалаврська робота на здобуття першого ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної роботи є розробка й обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в агропромисловій сфері. Об'єктом дослідження є інвестиційний проект зі створення ТОВ «Мікос», яке спеціалізується на переробки сої, а предметом дослідження є моделі розробки бізнес-плану підприємства. У теоретичній частині наводиться методологія створення власного підприємства, а саме: проблематика обрання виробничої галузі, обґрунтування необхідності оформлення комерційної пропозиції у вигляді бізнес-плану, орієнтовний його зміст і структура. В аналітичному розділі аргументується мотивація вибору галузевого напрямку діяльності підприємства, що буде створено, обирається його найбільш доцільна організаційно-правова форма. Також досліджено конкурентне середовище, а саме: виробничі потужності, асортимент товарів та ринок сбуту вже існуючих компаній даного сегменту. У проектній частині розраховано фінансові витрати на організацію виробництва та надходження від реалізації продукції. Також розглядається бюджетна ефективність проекту, наводиться план боргових розрахунків. Проведена оцінка ефективності діяльності підприємства за наявних умов та враховані можливі ризики. Базою для дослідження є законодавчі та нормативні акти України та наукові роботи вітчизняних та закордонних фахівців.uk_UA
dc.description.abstract1Gavrik A. P. "Development and substantiation of a business plan for the creation of a new enterprise in the processing industry" - a bachelor's degree to obtain the first degree of higher education "bachelor". – National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Mykolayiv, 2021. The purpose of the qualification work is to develop and substantiate a business plan for the creation of a new enterprise in the agro-industrial sphere. The object of the study is an investment project to create Mikos LLC, which specializes in soybean processing, and the subject of the study is a model for developing a business plan of the enterprise. In the theoretical part the methodology of creation of own enterprise is given, namely: problems of choice of industrial branch, substantiation of necessity of registration of the commercial offer in the form of the business plan, its approximate maintenance and structure. In the analytical section the motivation of a choice of branch direction of activity of the enterprise which will be created is argued, its most expedient organizational and legal form is chosen. The competitive environment was also studied, namely the production capacity, product range and sales market of existing companies in this segment. The project part calculates the financial costs for the organization of production and revenues from sales. The budget efficiency of the project is also considered, the plan of debt settlements is given. An assessment of the effectiveness of the enterprise under the existing conditions, and takes into account possible risks. The basis for the study are the laws and regulations of Ukraine and scientific works of domestic and foreign experts.uk_UA
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3712
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectбізнес-планuk_UA
dc.subjectфункції підприємстваuk_UA
dc.subjectорганізаційно-правова форма підприємстваuk_UA
dc.subjectринок продукціїuk_UA
dc.subjectоцінка потребиuk_UA
dc.subjectціна на продукціюuk_UA
dc.subjectоцінка ризиківuk_UA
dc.subjectінвестиціїuk_UA
dc.subject051 “Економіка“uk_UA
dc.titleРозробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства у сфері переробної промисловостіuk_UA
dc.title1Development and substantiation of a business plan for the creation of a new enterprise in the processing industryuk_UA
dc.title22020
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Gavrik -bakalavr.pdf.pdf
Розмір:
1.27 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
бакалаврська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: