Адміністративно-правові засади проходження служби у підрозділах Морської піхоти Військово-Морських Сил України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Александров, В. А.
Aleksandrov, V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи присвячена проблемі організації та діяльності підрозділів Морської піхоти ВМС України відповідно до стандартів НАТО. У зв’язку з цим, в роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України, із врахуванням особливостей відродження даного виду збройних сил України після анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. Як наслідок, було досліджено адміністративно-правові засади проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України, а також розглянуто основні положення щодо організації та діяльності підрозділів Морської піхоти і підготовці особового складу відповідно до стандартів НАТО. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти становлення Морської піхоти на теренах України, дано визначення служби у Морській піхоті ВМС України та розглянуто зміст і структура адміністративно-правового інституту служби у Морській піхоті ВМС України в цілому. В другому розділі встановлений адміністративно-правовий порядок проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України, зокрема: проаналізовані адміністративно-правові вимоги до професійної підготовки військовослужбовців Морської піхоти ВМС України, а також охарактеризований порядок зарахування на службу та припинення служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України. В третьому розділі досліджено організаційно-правові гарантії проходження служби у підрозділах Морської піхоти ВМС України. Результати роботи або окремих положень представлені з метою пошуку оптимальних шляхів розвитку та запровадження нової Воєнної доктрини України відповідно до стандартів НАТО в цілому, а також у практичному застосуванні щодо подолання прогалин чинного законодавства в частині забезпечення безпеки і оборони підрозділами Морської піхоти ВМС Збройних Сил України. Список використаних джерел містить 61 найменування. Загальний обсяг роботи – 74 сторінок.

Опис

Александров, В. А. Адміністративно-правові засади проходження служби у підрозділах Морської піхоти Військово-Морських Сил України = Administrative and legal bases of service in the units of the Marines of the Navy of Ukraine : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / А. В. Александров ; наук. кер.О. П. Сікорський. – Миколаїв : НУК, 2020. – 74 с.

Ключові слова

збройні сили України, національні інтереси, Морська доктрина України, морська піхота, державні гарантії, спеціальність : 081 “Право“, Armed forces of Ukraine, national interests, Maritime doctrine of Ukraine, marines, state guarantees

Бібліографічний опис