Теоретичні дослідження двопаливної низькоемісійної камери згоряння газотурбінного двигуна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Діасамідзе, Б. Т.
Вілкул, С. В.
Сербін, С. І.
Диасамидзе, Б. Т.
Вилкул, С. В.
Сербин, С. И.
Diasamidze, B.
Vilkul, S.
Serbin, S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано ефективний спосіб організації згоряння рідкого палива в двопаливній газотурбінній камері згоряння. Обрана математична модель подачі і горіння рідкого палива. Проведено тривимірні теоретичні дослідження впливу різних способів впорскування рідкого палива в канали аксіально-радіальних завихрювачів на нерівномірність температурного поля на виході з жарової труби, а також на утворення оксидів азоту і монооксиду вуглецю в низькоемісійній камері згоряння.

Опис

Діасамідзе, Б. Т. Теоретичні дослідження двопаливної низькоемісійної камери згоряння газотурбінного двигуна = The oretical investigations of a dual-fuel low-emission gas turbine combustor / Б. Т. Діасамідзе, С. В. Вілкул, С. І. Сербін // Вісн. НТУ «ХПІ». Сер. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харьків, 2019. – С. 27–33.

Ключові слова

газотурбінний двигун, двопаливна низькоемісійна камера згоряння, процес горіння, газотурбинный двигатель, двухтопливная низкоэмиссионная камера сгорания, процесс горения, gas turbine engine, dual-fuel low-emission combustor, combustion process

Бібліографічний опис