Моделювання профілів лопаток осьових турбомашин еліпсами Ламе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Борисенко, В. Д.
Устенко, І. В.
Устенко, А. С.
Borisenko, V. D.
Ustenko, I. V.
Ustenko, A. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розробці методу геометричного моделювання спинки та коритця профілю лопатки осьової турбомашини із застосуванням еліпсів Ламе. Вхідні та вихідні кромки описуються дугами кіл. Еліпси будуються в косокутних системах координат, осі яких проходять через точки торкання спинки чи коритця профілю з колами вхідної та вихідної кромок. Одна з осей косокутної системи координат проводиться паралельно дотичній в кінцевій точки спинки або коритця, а друга – паралельно дотичній в початковій точці обводу профілю. Сумісним розв’язанням рівнянь, якими подаються осьові лінії, знаходяться центри косокутних систем координат. В цих системах координат будуються еліпси Ламе окремо для спинки та коритця профілю. Встановлено зв’язок між косокутними та ортогональними координатами точок обводів профілів. У рівняннях еліпсів Ламе застосовуються показники степенів, відмінні від двох. Значення цих показників степенів визначаються в ітераційному процесі моделювання бажаної кривої, яка має задовольняти потрібним величинам геометричних кутів входу та виходу потоку. Пошук показників степенів еліпсів Ламе пов’язаний із забезпеченням проходження спинки модельованого профілю через горло каналу, а коритця – дотично до кола максимального радіусу, вписаного в профіль. Усього при моделюванні профілю лопатки осьової турбомашини задіяні 13 лінійних і кутових параметрів. На підставі запропонованого методу розроблено комп’ютерний код, який, окрім числових даних по координатах точок модельованого профілю, надає користувачу можливість візуалізовувати отримані результати у графічному вигляді на екрані монітора комп’ютера. Наведені результати моделювання тестового прикладу профілю лопатки, які підтвердили працездатність запропонованого методу геометричного моделювання профілів лопаток осьових турбомашин.

Опис

Борисенко, В. Д. Моделювання профілів лопаток осьових турбомашин еліпсами Ламе = Of an axial flow turbomachine blades by Lame's ellipses / В. Д. Борисенко, І. В. Устенко, А. С. Устенко // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Технічні науки. – Київ, 2019. – № 5, т. 30 (69), ч. 1. – С. 56–62.

Ключові слова

осьова турбомашина, профіль лопатки, моделювання, еліпс Ламе, лінійні та кутові параметри, axial flow turbomachine, blade airfoil profile, modeling, Lame ellipse, linear and angular parameters

Бібліографічний опис

Зібрання