Науково-практичний аналіз проблеми існування перевищення повноважень в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Курковський, А. О.
Kurkovsky, A. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Протидія злочинам, які вчиняють службові особи юридичних осіб приватного права, є важливою проблемою в процесі становлення України як демократичної і правової держави. Шкода, яку заподіюють такими діяннями, полягає не лише у матеріальних втратах, а й у порушенні законних прав та інтересів людей. За опублікованими статистичними даними спостерігається тенденція зростання чисельності таких злочинів. Для ефективної боротьби з цим негативним соціально-правовим явищем необхідно, щоб правоохоронні і судові органи правильно і однаково розуміли таке поняття, як службова особа юридичної особи приватного права. А також правильно визначали перевищення повноважень данної особи. Розділ 1. «Нормативне регулювання проблеми «перевищення повноважень» в Україні» присвячений історично-правовому огляду антикорупційного законодавства України, суспільній небезпечності перевищення повноважень. Розділ 2. «Юридичний аналіз складу злочину за ознаками перевищення повноважень» включає характеристику об'єкт злочину, об'єктивної сторони злочину, суб'єкту злочину, суб'єктивної сторони злочину. Розділ 3. «Науково-практичні основи кримінально-правової оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень» містить загальну характеристику, класифікацію матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень, поняття кримінально-правової оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності та критерії оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками перевищення повноважень.

Опис

Курковський, А. О. Науково-практичний аналіз проблеми існування перевищення повноважень в Україні = Scientific and practical analysis of the problem of excess of authority in Ukraine : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / А. О. Курковський ; наук. кер. І. М. Дмитрук. – Миколаїв : НУК, 2020. – 91 с.

Ключові слова

перевищення повноважень, матеріали оперативно-розшукової діяльності, службова особа юридичної особи приватного права, спеціальність : 081 “Право“, excess of powers, materials of operative-search activity, official of legal entity of private law

Бібліографічний опис