Удосконалення моделі якості програмного забезпечення діагностики двигунів та розробка програми для її реалізації

dc.contributor.advisorСуслов С. В.uk_UA
dc.contributor.authorАлексєєв, Д. Ю.
dc.contributor.authorAlekseev, D. Y.
dc.date.accessioned2021-03-19T09:26:22Z
dc.date.available2021-03-19T09:26:22Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionАлексєєв, Д. Ю. Удосконалення моделі якості програмного забезпечення діагностики двигунів та розробка програми для її реалізації = Improving the quality model of engine diagnostics software and developing a program for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / Д. Ю. Алексєєв ; наук. кер. С. В. Суслов. – Миколаїв : НУК, 2020. – 79 с.uk_UA
dc.description.abstractМагістерська робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: _78_ стор., __10_ табл., _9_ рис., _30_ використаних джерел, __5_ додатків. Актуальність теми. Сучасний кваліфікований фахівець-діагност не може обійтись без навичок володіння програмним забезпеченням для діагностики двигунів. Ці програмні продукти є достатньо складними і тому витратними у придбанні і впровадженні. Застосування моделі якості в розробці програмного забезпечення діагностики двигунів дозволяє оптимізувати цикл розробки програмного забезпечення та вигоди від його використання. Мета і завдання дослідження. Покращення якісних характеристик програмного забезпечення для діагностики двигунів та їх реалізації. Об’єктом дослідження є програмне забезпечення для діагностики двигунів. Предметом дослідження є якість програмного забезпечення для діагностики двигунів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні існуючої моделі якості шляхом урахування особливостей програмного забезпечення для діагностики двигунів. Практичне значення одержаних результатів. Результатом роботи було отримання програмного забезпечення діагностики двигунів покращеного за допомогою удосконаленої моделі якості.uk_UA
dc.description.abstract1Master's Degree in Master's Degree in Specialty 121 – Software Engineering. Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Mykolaiv, 2020 Scope of work: __78_ pages, __10_ tables, _9__ figures, __30_ sources used, __5_ applications. Actuality of theme. A modern qualified diagnostician cannot do without the skills of owning software for engine diagnostics. These software products are quite complex and therefore costly to purchase and implement. The application of the quality model in the development of engine diagnostics software allows to optimize the software development cycle and the benefits of its use. The purpose and objectives of the study. Improving the quality characteristics of software for engine diagnostics and their implementation. The object of research is software for engine diagnostics. The subject of the study is the quality of software for engine diagnostics The scientific novelty of the obtained results is to improve the existing quality model by taking into account the features of software for engine diagnostics. The practical significance of the obtained results. The result was a quality model for engine diagnostics software.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2021-03-19T09:24:07Z No. of bitstreams: 1 Alekseev-magister.pdf.pdf: 1106318 bytes, checksum: 45607c4729c447c195fcf36c988e0374 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2021-03-19T09:25:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Alekseev-magister.pdf.pdf: 1106318 bytes, checksum: 45607c4729c447c195fcf36c988e0374 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2021-03-19T09:25:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Alekseev-magister.pdf.pdf: 1106318 bytes, checksum: 45607c4729c447c195fcf36c988e0374 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-03-19T09:26:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alekseev-magister.pdf.pdf: 1106318 bytes, checksum: 45607c4729c447c195fcf36c988e0374 (MD5)en
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3682
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectдіагностика двигунівuk_UA
dc.subjectмоделі якостіuk_UA
dc.subjectпокращення якісних характеристикuk_UA
dc.subjectдвигунuk_UA
dc.subjectякістьuk_UA
dc.subjectпрограмне забезпечення діагностикиuk_UA
dc.subject121 “Інженерія програмного забезпечення“uk_UA
dc.titleУдосконалення моделі якості програмного забезпечення діагностики двигунів та розробка програми для її реалізаціїuk_UA
dc.title1Improving the quality model of engine diagnostics software and developing a program for its implementationuk_UA
dc.title22020
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Alekseev-magister.pdf.pdf
Розмір:
1.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: